LCA
LCA
scroll
Tekniske anlæg er for kedelige at se påIllustration: Henning Larsen for Fors.

Tekniske anlæg er for kedelige at se på

I Holbæk skal Fors bygge en række tekniske anlæg, og visionen for fremtidens forsyning er nu klar

Omkring 6,5 km fra Holbæks centrum ligger en mark.

For nu er det mark, som marker er flest, men netop her skal Fors bygge et eksempel på, hvordan fremtidens forsyning kan se ud.

Konkret skal der bygges et vandværk, et fjernvarmeværk og en genbrugsplads. Designet er cirkulært og skal understøtte fortællingen om, at landets ressourcer skal indgå i en cirkulær sammenhæng, og at vi skal passe på dem.

- Ansvaret for naturens ressourcer er en integreret del af Fors' DNA og noget, vi alle er fælles om.

- Det er vigtigt for os, at en ny energiby i Holbæk skal understøtte fortællingen om den grønne varme og det rene drikkevand og invitere til at tage aktivt del i missionen om at mindske materiale- og ressourcespild, siger projektleder i Fors, Birgit Poulsen. 

- Tekniske anlæg er traditionelt set hverken særligt inviterende eller spændende at se på, og det vil vi gerne ændre på.

- De tekniske bygninger forbindes af en serie af grønne uderum, som inviterer til ophold for såvel medarbejdere som forbipasserende, og den samlede energiby skal gerne blive et vartegn for vores vision om, at vores fælles natur også er vores fælles ansvar, tilføjer hun.

Holbæk Kommune er i gang med at udarbejde lokalplan for området, der blandt andet omfatter Energibyens areal.

Lokalplanen forventes at blive sendt i offentlig høring inden sommerferien 2024. Den planlagte start for byggeriet af Energibyen er i 2024.

Projektet er stort, og byggeriet vil således gennem føres i etaper. Målsætningen er, at hele Energibyen skal være færdigbygget inden 2035.

-dc

1/2 2024