Aktuelle nyheder - Kloak & afvanding

Vandafledning gennem kantstenen hindrer lokale oversvømmelserKantstensristen kan justeres i højden, og kan derfor anvendes ved kantsten af forskellige højder.

Vandafledning gennem kantstenen hindrer lokale oversvømmelser

Tilstoppede rendestensriste kan grundet de kraftige nedbørsmængder være et stigende problem. Kantstensrist med lodret indløb hindrer, at afløbet blokeres

Del artiklen på

Når rendestensristen blokeres, kan der ved kraftigt nedbør forekomme mindre lokale oversvømmelser, da en tilstoppet rist ikke kan lede nok vand ned i afløbet. Dette kan skabe lokale oversvømmelser – til gene for cyklister, fodgængere, bilister og dem der bor tæt på en tilstoppet rendestensrist.

Rendestensristes vandrette indløb kan blokeres af f.eks. grus, sand, blade, plastik eller halm som ledes mod afløbet med regnvandet. Det problem kan Ducos Hugo Kantstensrist afhjælpe.

Her ses hvordan kantstensristen lægges.

I modsætning til en rendestensrists vandrette indløb har kantstensristen et lodret indløb. Dette betyder, at de tilflydende genstande ikke tilstopper kantstensristens indløb. Lodrette lameller kan blokeres fra bunden, men vil ikke på samme måde som en rendestensrists vandrette indløb blive blokeret.

Vandet ledes gennem kantstensristens udløb direkte til et tilkoblet afløb.
At afhjælpe tilstoppede rendestensriste med et lodret indløb, er en metode, som er udbredt i udlandet. Her ses det ofte, at vandafledning langs vejbanen håndteres gennem lodrette lameller.

Kantstensristen placeres, så den erstatter en kantsten, og derfor går den designmæssigt godt sammen med resten af belægningen.

Kantstensristen har følgende dimensioner:
Længde: 1000 mm
Brede: 125 mm
Total højde: 320 mm
Riste højde: 140 mm

Karmens totalhøjde på 320 mm og ristens højde på 140 mm, gør det muligt at justere højden ved montage. Derfor kan den anvendes ved kantsten af forskellige højder.

Kantstensristen er allerede anlagt flere steder, bl.a. i Nyborg, Åbenrå, Vejle og Tønder Kommune.

-losLæs mere om Kloak & afvanding

7/5 2018
Biologisk minirensningsanlægBiologisk sandfilterBrønddækslerDet beplantede filterDrænFaldstamme, renoveringHåndtering af regnvandHåndtering af spildevandHøjvandslukkeKimasikringKloak organisationer m.v.KloakdækslerKloakrenoveringKloakrørKrympemufferMåle/test udstyrMaterielopbevaringNedsivning af regnvandNedsivning af spildevandPilefordampningsanlægPumperPumpeunitsRegnvandsfaskineRottebekæmpelseRottefælderStrømpeforringTilbageløbssikringTilbageløbsventilTV-inspektionUdlejningUdskillerteknikVand StopTilføj dit firma her.
Send en mail.