Aktuelle nyheder - Lavenergi

16 mio. kr. til dansk forskning i boligers energiforbrug Kirsten Gram-Hanssen vil bl.a. undersøge sammenhængen mellem kønnenes arbejdsdeling, rutiner, vaner, menneskelig handling og de nye, smarte teknologier i hjemmet. (Foto: Jørgen True)

16 mio. kr. til dansk forskning i boligers energiforbrug

Ved det europæiske forskningsråds årlige uddeling har SBi fået 16 mio. kroner til at undersøge, hvordan indførelsen af smarte teknologier påvirker husholdningers energiforbrug

Del artiklen på

Der er tale om den fornemste af det europæiske forskningsråds bevillinger, et såkaldt Advanced Grant, og Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) har dermed opnået den ultimative hæder i forskningsverdenen. Det er kun fjerde gang i AAU’s (Aalborg Universitet, som SBi hører under, red.) historie, at universitetet hjemtager en af disse prestigefulde bevillinger.

Bevillingen går denne gang til SBi-professor Kirsten Gram-Hanssen og giver hende og hendes forskergruppe mulighed for i de næste fem år at dykke ned i, hvordan fremtidens vedvarende energiforsyning og smarte, internetforbundne teknologier påvirker energiforbrug og hverdagspraksisser.

Kirsten Gram-Hanssen vil besvare tre spørgsmål i sit projekt.

Det første spørgsmål handler om, hvordan de nye, smarte teknologier påvirker os i hjemmet. Hvilken betydning får de smarte teknologier for kønnenes arbejdsdeling? Og risikerer man, at nogle befolkningsgrupper får endnu sværere ved at følge med udviklingen?

Det andet spørgsmål er, om etik og bevidst stillingtagen overhovedet spiller en rolle for energiforbruget. Er rutiner og vaner mere afgørende?

Tredje spørgsmål handler om relationerne mellem smarte teknologier og menneskelig handling: Hvordan påvirker de smarte og internetforbundne teknologier vores handlinger i hverdagen?

- Det nye er, at vi i vores hjem gradvist bliver omgivet af teknologier, som selv beslutter og handler på vores vegne, uden at vi egentlig behøver at foretage os noget. Det er selvfølgelig vanvittigt interessant at undersøge, hvordan det påvirker vores hverdagsliv og energiforbruget, siger Kirsten Gram-Hanssen.

Hun håber at kunne besvare de tre spørgsmål, når forskningsprojektet slutter i 2023.

Har samfundsmæssig betydning
Det europæiske forskningsråd (ERC) giver sine Advanced Grants efter et eneste kriterium: Forskningen skal være af højeste videnskabelige kvalitet. Det er kun fremragende forskere med etableret, solid international gennemslagskraft, der kan komme i betragtning.

- Jeg er stolt over, at vi på AAU har Kirsten Gram-Hanssen, og at vi med denne ERC Advanced Grant får understreget, at hun og hendes forskning er i absolut verdensklasse, siger AAU’s rektor, Per Michael Johansen.

- Samtidig er jeg glad for, at anerkendelsen går til et forskningsfelt, som gør en forskel i samfundet. ERC Advanced Grants gives ofte til grundforskning, men det er ikke tilfældet her. Tværtimod: Kirsten Gram-Hanssens forskning sigter mod en problemstilling, der er samfundsmæssigt særdeles påtrængende, siger Per Michael Johansen.

Kirsten Gram-Hanssen har tidligere forsket i det paradoks, at når en kilojoule rækker længere, så er der en tilbøjelighed til at øge energiforbruget.

-los


Læs mere om Lavenergi

25/5 2018