Aktuelle nyheder - Lavenergi

2,4 hektar solceller til Nyt OUHSolcelleanlægget ved Nyt OUH kommer til at ligne dette anlæg i Sønderborg. Foto: Better Energy.

2,4 hektar solceller til Nyt OUH

Regionsrådet godkendte i dag, at der opføres et stort solcelleanlæg ved det nye universitetshospital i Odense

Del artiklen på

Byggeriet af det nye universitetshospital i Odense går for alvor i gang til sommer næste år, og det nye sygehus bliver bygget efter de nyeste byggestandarder ift. bygningens energiforbrug - bygningsklasse 2020. Det betyder bl.a., at det nye sygehus bliver opført med energirigtige vinduer og tekniske anlæg, og for at opfylde den høje energistandard er der desuden krav om at opføre et anlæg, der kan bidrage med vedvarende energi til det nye sygehus.

Et enigt syddansk regionsråd har i dag fulgt indstillingen fra projektorganisationen for Nyt OUH om, at bidraget fra den vedvarende energi skal komme fra et meget stort solcelleanlæg. Projektorganisationen vurderer, at alene solcellepanelerne i det nye anlæg kommer til at dække et areal på omkring 2,4 hektar og anslår, at anlægget kommer til at producere omkring 4500 MWh om året svarende til energiforbruget i knap 900 danske husholdninger. Om sommeren vil strømproduktionen fra anlægget stå for ca. 45 % af det daglige strømforbrug på Nyt OUH - på årsbasis vil bidraget fra solcellerne være på omkring 20 %.

- I en tid, hvor klimaudfordringerne er meget store, er det vigtigt, at vi bygger og driver det nye universitetshospital i Odense bæredygtigt. Arbejdet med bæredygtighed bliver et gennemgående træk ved det nye sygehus. Udover solceller, energirigtige vinduer og energieffektive tekniske anlæg er der også mange andre eksempler på, at der bliver tænkt meget i bæredygtighed. F.eks. sætter vi solskærme på vinduerne, så vi mindsker behovet for køling af lokalerne, siger Kasten Uno Petersen (S), der er formand for regionens anlægs- og innovationsudvalg.

Solceller er den bedste løsning
Projektorganisationen for Nyt OUH har gennem noget tid vurderet, om den vedvarende energi, der er krav om i et bygningsklasse 2020-projekt, skulle produceres af vindmøller eller solceller. Beregningerne har vist, at solceller er den bedste løsning, ligesom at et solcelleanlæg også er den mest fleksible løsning ift. senere udvidelse.

Region Syddanmark modtager i alt 144 mio. kr. fra staten ifm., at Nyt OUH opføres i bygningsklasse 2020.

Det kommende solcelleanlæg skal i udbud, og det forventes, at projektorganisationen for Nyt OUH kan offentliggøre udbuddet i januar, og at regionen har valgt leverandøren sidst i marts, hvor Odense Kommune forventes at have godkendt lokalplanen for anlægget. Anlægsarbejdet kan så gå i gang umiddelbart efter, så det nye anlæg kan levere det første solcellestrøm ultimo 2019.

Solcelleanlægget bliver placeret på et lidt over fem hektar stort areal, som en del af det område, der allerede er udlagt til tekniske anlæg for Nyt OUH. Området ligger i den sydøstlige ende af det nye sygehus mellem Odense Golfklub og Hollufsgårds Allé.

-kj

Læs mere om Lavenergi

18/12 2018