LCA
LCA
scroll
72 % af fjernvarmen er grøn energi3,6 mio. danskere eller cirka 1,7 mio. husstande har fjernvarme. Det svarer til, at mere end 64 % af danskerne får deres opvarmning leve­ret gennem et fjernvarmerør.

72 % af fjernvarmen er grøn energi

Andelen af vedvarende energikilder i danskernes fjernvarme har aldrig været større, viser den seneste energistatistik fra Energistyrelsen, hvor særligt el er i kraftig fremgang.

Når danske fjernvarmeforbruger åbner for varmen derhjemme, er den mere grøn end nogensinde. Energistyrelsens seneste energistatistik viser, at i 2020 stod vedvarende energikilder for 72 % af fjernvarmeproduktionen

- De nye tal viser klart, at vi er på rette vej med den grønne omstilling af fjernvarmen. Samtidig flugter retningen rigtig fint med vores ambition om, at fjernvarmen skal være 100 % CO2-neutral i 2030. Men vi skal selvfølgelig fortsætte den grønne retning, siger Dansk Fjernvarmes direktør, Kim Mortensen.

Langt mere elektrisk
Mens andelen af grøn energi vokser generelt, så er særligt andelen af el og overskudsvarme i varmeforsyningen steget markant. Faktisk er der sket en 10-dobling af el som varmekilde i fjernvarmen siden 2016. I samme tidsrum er andelen af overskudsvarme steget med 88 %. Samtidig er forbruget af fossile brændsler faldet markant. Forbruget af hhv. kul og naturgas til fjernvarme er siden 2016 faldet med hhv. 71 og 53 %.

- Fremtiden for fjernvarmen er en stadig stigende andel brændselsfri varme, som varmepumper, solvarme og overskudsvarme, samt en total udfasning af fossile brændsler. Det kan vi ikke komme uden om. Og når vi allerede nu kan se, at de nye rammer for konvertering til de store el-varmepumper vinder frem, så kan man jo kun glæde sig til mere grøn fjernvarme i de kommende år, siger Kim Mortensen.

-dc

16/12 2021