Aktuelle nyheder - Lavenergi

Bygningsklasse 2020 bliver frivillig

Dansk Byggeri er tilfreds med, at lavenergiklasse 2020 gøres frivillig i stedet for obligatorisk, som regeringen ellers havde foreslået

Del artiklen på

De udmeldte energikrav til nye bygninger i 2020, der blev fastlagt tilbage i 2009, giver ikke mening og det har transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen nu taget konsekvensen af.

- I Dansk Byggeri har vi meget høje ambitioner på det energimæssige område, men det skal kunne hænge sammen, og de udmeldte energikrav til nye bygninger gav ikke mening økonomisk og energimæssigt. Beregninger viser, at kravene ikke er rentable, og derfor er det fornuftigt at undlade at stramme reglerne på dette område. På andre områder i forhold til blandt andet ventilation, døre og vinduer, træder 2020 kravene i kraft som planlagt, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

Michael H. Nielsen peger på, at der fortsat skal arbejdes med innovation og udvikling.

- I takt med, at vi får nye løsninger, der er økonomisk rentable, kan vi stramme kravene i bygningsreglementet, siger Michael H.

- I forhold til udviklingen frem mod 2030 er der inspiration at hente i en oversigt, kaldet Roadmap for bygningers rolle i den grønne omstilling, som bygge- og energibranchen udviklede tidligere på året. Her kan ministeren og hans embedsmænd hente god inspiration til de nye sigtelinjer for byggeriets udvikling, når det gælder grøn omstilling.

- Den frivillige 2020 klasse vil fortsat være at finde i BR og kan virke til inspiration for bygherrer og byggebranchen i bestræbelserne på en fortsat innovation, oplyser Michael H. Nielsen.

Fakta om revision af bygningsklasse 2020
Bygningsreglementet indeholder i øjeblikket en lavenergiklasse - den såkaldte bygningsklasse 2020. Den er defineret som udmøntning af Energiaftalen fra 2008 og udgjorde det sidste skridt i en samlet reduktion på 75 pct. af nye bygningers energibehov.

En revision har vist, at bygningsklasse 2020 ikke bliver privatøkonomisk eller samfundsøkonomisk rentabel, som det eller var ventet ved lanceringen i 2011.

Den frivillige bygningsklasse 2020 videreføres i bygningsreglementet under et nyt navn og vil fortsat være frivillig efter 2020. Klassen gøres dermed ikke obligatorisk.

Læs mere om Roadmap her

Se Roadmap i pixiudgave her

- eca

Læs mere om Lavenergi

10/11 2017