Aktuelle nyheder - Lavenergi

Bygningspuljen åbner igen op for grønne boligforbedringerDer er foreløbigt afsat 675 mio. kr. til bygningspuljen i 2021. Mindst 60 % af puljen er målrettet projekter, som indebærer konvertering til varmepumper. Foto: energispar.dk

Bygningspuljen åbner igen op for grønne boligforbedringer

7. april kl. 10 åbner Energistyrelsen igen for ansøgninger om tilskud fra Bygningspuljen til boligforbedringer, der sparer energi. Det kan f.eks. være efterisolering, nye vinduer eller at skifte opvarmningsform til varmepumpe

Del artiklen på

Formålet med de grønne boligforbedringer er, at de kan nedsætte energiforbruget og spare klimaet for CO2. I første ansøgningsrunde er der afsat 250 mio., og i alt er der afsat 675 mio. i 2021.

- Vi har set frem til at kunne fortælle om den næste runde af Bygningspuljen – ikke mindst åbningsdatoen. Jeg ved, at den er ventet af mange boligejere, der er ivrige efter at spare energi, CO2 og penge på varmeregningen med hjælp fra tilskudspuljen. Det er en fordel for både klimaet, samfundet og den enkelte boligejer, og vi ser frem til at støtte tusindvis af nye projekter, siger vicedirektør i Energistyrelsen, Stig Uffe Pedersen.

Frem mod lanceringen af bygningspuljen 2021 har Energistyrelsen arbejdet på at forbedre ansøgningsportalen og vejledningsmaterialer. Formålet er at sikre, at alle ansøgere ved, hvad de kan få tilskud til, og hvilke informationer de skal have klar, når de går i gang med at søge tilskud. Det er samtidig besluttet, at der skal være flere årlige ansøgningsrunder, ligesom tilskudssatserne sættes lidt ned.

- Ændringerne betyder, at flere kan få tilskud, og at man ikke behøver vente et helt år med at søge igen, hvis man får afslag. Selvom tilskuddet er lidt lavere, er der stadig tale om et betydeligt tilskud. Jeg vil opfordre boligejere, der overvejer at søge tilskud, til at forberede ansøgningen godt. Det øger chancen for at få hurtigt svar, og dermed kan man påbegynde sit projekt hurtigere, tilføjer Stig Uffe Pedersen.

Frem mod lanceringen afholder Energistyrelsen flere webinarer for både borgere, håndværkere og rådgivere for at fremme en god proces for tilskud forud for åbningen. Man kan også forberede sig ved at læse mere her.

Baggrund
- Bygningspuljen stammer fra Energiaftalen 2018 og er målrettet besparelser i energiforbruget i helårsboliger. Den giver bl.a. tilskud ved skift til varmepumper, isolering af klimaskærmen og til optimering af boligers drift.

- Mindst 60 % af puljen er målrettet projekter, som indebærer konvertering fra olie-, gas- og biokedler samt elvarme til varmepumper eller konverteringer til varmepumper sammen med energieffektiviseringstiltag.

- Man kan søge tilskud fra Bygningspuljen som privatperson, andelsboligforening, ejerforening i etageejendom, virksomhed, forening og selvejende institution.
- Der er afsat mindst 675 mio. kr. til puljen i 2021. I første runde i år er der afsat 250 mio. I 2020 var der 245 mio. kr. i puljen. Fra 2020-2026 er der afsat ca. 2,5 mia. kr. til puljen. Pengene stammer fra energiaftalen 2018, klimaaftalen for energi og industri mv. 2020 og Finansloven 2021.

- Der forventes at blive fastlagt tre ansøgningsrunder i 2021. Et tilsagn om tilskud gælder i 2 år.

-los


Læs mere om Lavenergi

12/3 2021