Aktuelle nyheder - Lavenergi

Bygningspuljen har lukket for ansøgninger De 8600 ansøgere, der nåede at sende deres ansøgninger ind, skal nu blot vente på, at de bliver behandlet. Illustration: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Bygningspuljen har lukket for ansøgninger

Allerede efter én dag har Energistyrelsen lukket for ansøgninger om tilskud fra Bygningspuljen, da der er modtaget ansøgninger om flere penge, end der er afsat i denne runde af puljen. Puljen åbnes to gange mere i 2021

Del artiklen på

På bare en dag er der blevet søgt om tilsagn om tilskud for mere end de 250 mio. kr., der var afsat til denne runde af Bygningspuljen. Energistyrelsen har derfor nu lukket for ansøgninger om tilskud til boligforbedringer, der sparer energi.

Kontorchef i Energistyrelsen Heidi Ingeman Koch opfordrer boligejere, der ikke nåede at søge, til at søge i næste runde – eller gennemføre projekter ved hjælp af andre ordninger.

- Vi glæder os over den store interesse for mere klimavenlige boliger. Hvis tilskud er afgørende, er der en ny chance i næste runde af puljen til sommer. Ønsker man at skifte opvarmningsform til varmepumpe, kan man allerede nu få varmepumpe på abonnement med støtte, siger Heidi Ingeman Koch.

Efter den første runde af Bygningspuljen i efteråret 2020 blev det politisk besluttet at have flere ansøgningsrunder om året for bedst at understøtte aktiviteten på markedet. Der er planlagt to runder mere i 2021 – næste gang efter sommerferien.

Vent på svar
I 2020 lukkede Energistyrelsen først for ansøgninger, da alle midlerne var brugt. Denne gang er der blevet lukket for ansøgning, så snart der var modtaget ansøgninger nok til at dække de 250 mio. kr. De ansøgere, der nåede at indsende deres næsten færdige ansøgning, da ansøgningsrunden blev lukket, får dog mulighed for at indsende de kommende dage.

Energistyrelsen er nu i gang med at behandle de 8600 ansøgninger, der er modtaget. Det forventes, at langt de fleste ansøgere kan få tilskud, og der vil ikke blive givet afslag begrundet i, at puljens midler er opbrugt. Ansøgere skal ikke foretage sig andet end at vente på svar.

- Vi behandler ansøgninger, så hurtigt vi kan og i den rækkefølge, de er modtaget. Vi er allerede i gang med sagsbehandlingen, og de første vil få svar i indeværende uge. Vi vil meget gerne prioritere ressourcer til behandling af ansøgninger og opfordrer derfor ansøgere til at minimere antallet af henvendelser vedrørende status for sagsbehandlingen, siger Heidi Ingeman Koch.

Der er afsat i alt ca. 2,5 mia. kr. til Bygningspuljen fra 2020-2026.

-los


Læs mere om Lavenergi

7/4 2021