Aktuelle nyheder - Lavenergi

Enormt lager til opsamling af solvarme

Enormt lager til opsamling af solvarme

Weber leverer isolerende dyne til et 322.000 m3 stort damvarmelager

Del artiklen på
I Vojens og Gram er der bygget to enorme solvarmeanlæg, hvor sommerhalvårets solvarme opsamles og lagres. For at gemme varmen til vinterhalvåret, hvor varmen skal trækkes ud igen, er der bygget et isolerende låg af specialudviklede Leca letklinker.

Anlæggene SOL 2 i Gram og Solvarme Etape 2 i Vojens rummer i alt 322.000 m3 vand og lagrer energien fra 114.000 m2 solceller. Lageret i Vojens dækker et areal, der svarer til tre fodboldbaner.

Løsning
For at holde på den oplagrede energi i vandvarmelageret udlægges der en isolerende dyne af Leca letklinker, der kan bevæge sig sammen med vandmassen i lageret.

Leca produktet er udviklet i samarbejde med de tilknyttede rådgivere og er optimeret med hensyn til de specifikke krav, der var på projektet til f.eks. varmeisolering.

Fordelene ved at bruge Leca letklinker er, at materialet – foruden at være varmeisolerende – er fleksibelt og meget nemt at indbygge.

Udførelse
Leca letklinkerne transporteres med lastbil og blæses gennem slanger, der tilsluttes lastbilen.

Slangerne kan kobles sammen, så der kan blæses over større afstande. I det konkrete projekt er der brugt op til 90 meter slange for at blæse Leca letklinkerne ud, lige der hvor de skulle bruges.

-kj

Læs mere om Lavenergi

30/6 2015