bygma
bygma
scroll
For 6,3 milliarder kroner fjernvarmeprojekt skydes nu i gangVestforbrænding er ejet af 19 storkøbenhavnske og sjællandske kommuner og tilbyder løsninger inden for indsamling og behandling af affald samt levering af fjernvarme og elektricitet.

For 6,3 milliarder kroner fjernvarmeprojekt skydes nu i gang

I Herlev gøres der klar til at tage første spadestik på et fjernvarmeprojekt, der skal koble 39.000 nye husstande i syv kommuner til fjernvarmenettet

Vestforbrænding lancerede i foråret 2022 Varmeplan 2030, som er det største og mest ambitiøse fjernvarmeprojekt i Danmark.

450 km. fjernvarmerør skal over de kommende år nedgraves i syv kommuner, og godt 39.000 nye husstande, skal have tilsluttet mere klimavenlig fjernvarme.

Det store anlægsprojekt til en værdi af 6,3 mia. kr. for den første etape tager sin begyndelse i Herlev den 31. januar med det første spadestik for hele projektet.

Steen Neuchs Vedel er direktør på Vestforbrænding, som skal producere og levere fjernvarmen til både nye og eksisterende kunder.

Han lægger ikke skjul på sin begejstring over, at Vestforbrænding, kommuner og entreprenør er nået til, at man nu kan gå i jorden.

- Forud for dette øjeblik har alle parter arbejdet intenst på planlægning, beregninger og afdækning af muligheder for anvendelse af supplerende varmekilder og ny fjernvarmeteknologi.

- Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Vestforbrændings mange ledere og medarbejdere for en dedikeret indsats.

- Som ved alle meget store anlægsprojekter har vi også mødt bump på vejen, og flere kommer sikkert til, men nu er vi endelig nået til den milepæl, som vi har set i horisonten i mange måneder.

- Jeg vil også sige tak til Vestforbrændings ejerkommuner og de kommuner, der skal tilsluttes Vestforbrændings fjernvarmenet, for et rigtigt godt samarbejde og dialog – fra kommunernes varmeplanlæggere til borgmestrene. 

- Også M.J. Eriksson skal have en stor tak for sin konstruktive tilgang til samarbejde i de kommende opgaver, siger han.

Herlev Kommune er naturligt sted at begynde den nye udbygning af fjernvarmen. Herlev Hospital blev i 1972 Vestforbrændings første fjernvarmekunde.

Sidenhen er flere etageejendomme og kommunale bygninger blevet koblet på fjernvarmenettet, så omkring halvdelen af kvadratmeterne i Herlev i dag er opvarmet med fjernvarme.

Herlev Kommunes borgmester Thomas Gyldal Petersen (S) er glad for, at man nu kommer ud på villavejene med 37 km. fjernvarmerør over de kommende år. Det er både godt for privatøkonomien og klimamålene.

- I Herlev Kommune er der omkring 4000 olie- og naturgaskunder, som ser frem til at kunne blive koblet på fjernvarmen.

- Da energikrisen brød ud i 2022, pressede de skyhøje naturgaspriser husholdningernes økonomi til det yderste, hvilket satte skub i planlægningen med at udrulle fjernvarme, siger Thomas Gyldal Petersen og tilføjer:

- Udover at sikre borgerne en billigere varmeforsyning er fjernvarmeudrulningen også en afgørende faktor i realiseringen af vores klimahandleplan.

- Med kollektive varmeløsninger, som fjernvarme kan man udnytte energien langt mere effektivt end ved individuelle varmeløsninger.

- Vestforbrændings arbejde med at udrulle fjernvarme til op mod 39.000 husstande er derfor et væsentligt bidrag til den grønne omstilling i de enkelte kommuner og i Danmark.

Det er entreprenørvirksomheden M.J. Eriksson, som skal levere de fysiske og praktiske opgaver i forbindelse med denne del af fjernvarmeudvidelsen.

Selskabet har stor erfaring med store anlægsopgaver – også fjernvarme.

- Vi er stolte af den store tillid, Vestforbrænding har vist os, og vi glæder os til at vise, at vi er opgaven voksen.

- M.J. Eriksson løfter projektet lige fra den komplekse planlægning af trafikken og dialogen med fjernvarmekunden, til grave- og rørlægningsarbejdet.

- Det første spadestik er begyndelsen på vores del af arbejdet i det fælles store projekt, og vi ser frem til samarbejdet og til at være en del af Danmarks største fjernvarmeprojekt, siger M.J. Erikssons direktør, Stig Munch-Jensen.

-dc

25/1 2024