Aktuelle nyheder - Lavenergi

Her er virksomhedernes fem største energislugereEniig rådgiver om de fem største energislugere i virksomheder: belysning, ventilationsanlæg, trykluftsanlæg, pumper samt proceskøling og procesvarme.

Her er virksomhedernes fem største energislugere

Energiforbruget udgør en ikke ubetydelig post i budgettet for mange virksomheder. Ved at få overblik over forbruget er det muligt for langt de fleste virksomheder at spare 5-10 %

Del artiklen på

Lys, der altid er tændt, et ventilationsanlæg, der ikke er tilpasset virksomhedens drift, eller sågar et toilet, der løber, er som at smide penge direkte ud af vinduet. Det kan derfor være en rigtig god idé at få overblik over sit energiforbrug og ikke mindst over, hvor de største energislugere er at finde.

- Vi ser tit, at de virksomheder, vi kommer ud til, bruger rigtig mange penge på unødvendigt energiforbrug. Selv hvis man har lidt fokus på det, kan det være svært at overskue, hvor det giver mening at sætte ind, fortæller Steen Lund Sømod, som er energirådgiver hos andelsselskab Eniig i det nord- og midtjyske, hvis forretningsområder dækker el- og varmeforsyning, fiberbredbånd, el- og gassalg, gadelys, energibesparelser samt vedvarende energi.

Overblik kan skære 5-10 % af forbruget
Den mest effektive måde at skabe overblik over forbruget på er at overvåge det med en energistyringsløsning. På den måde bliver man adviseret, når der er udsving på et område og har lang bedre muligheder for at identificere mulige besparelser.

- Man tænker måske ikke over det, men bare sådan noget som et toilet, der står og løber, kan i værste fald koste tæt på 30.000 kroner om året. Det vil man opdage med det samme, hvis man overvåger sit energiforbrug. Når man ikke har overblikket, kan både store og små afvigelser ofte få lov at stå til i lang tid uden at blive opdaget. Og især de store ting som belysning, ventilation og proceskøling er bestemt værd at få overblik over, for det er typisk her, indsatsen virkelig batter, siger Steen Lund Sømod videre.

De fem største energislugere
De energislugere, hvor Eniigs energirådgivere oftest finder muligheder for at optimere på forbruget er belysning, ventilationsanlæg, trykluftsanlæg, pumper samt proceskøling og procesvarme.

Belysning
Hvis lyset i virksomheden er tændt hele tiden, eller hvis man bruger en forældet teknologi uden dæmpere og sensorer, kan man hurtigt bruge væsentlig mere strøm end nødvendigt. En defekt bevægelsessensor på belysningen i en lagerbygning kan eksempelvis resultere i en merudgift på cirka 45.000 kr. om året.

Ventilationsanlæg
Ventilationsanlæg er en af de helt store energisyndere. Hvis anlægget ikke er tilpasset virksomhedens drift, kan det hurtigt føre til et helt unødvendigt merforbrug. I en mellemstor kontorvirksomhed kan et ventilationsanlæg, der er indstillet til en forkert driftstid f.eks. give en årlig ekstraudgift på cirka 80.000 kr., da der ofte kommer et væsentligt merforbrug af varme oven i et større elforbrug.

Trykluftsanlæg
Hvis virksomhedens trykluftsanlæg opererer med et for højt tryk, skaber det typisk et forhøjet energiforbrug. Ved at etablere varmegenvinding fra trykluftsproduktionen kan man ofte opnå pæne varmebesparelser.

Pumper
Tidssvarende strømbesparende cirkulationspumper vil være en god hjælp til at undgå unødvendigt overforbrug af energi i en virksomhed. En forældet pumpe bruger væsentligt mere strøm end de nyeste på markedet. Mange pumpetyper kan i øvrigt stoppes uden for varmesæsonen, så de ikke bruger unødigt strøm.

Proceskøling og procesvarme
I industrien bruger både køling og opvarmning rigtig meget energi. Hvis en virksomhed ikke har det rigtige sugetryk på dens kølekompressorer, kan det hurtigt løbe op. Varmegenvinding fra køleanlæg vil også være en god mulighed, da man ofte kan hente store varmemængder herfra.

At få styr på disse fem områder og måske flere kan med andre ord føre til store besparelser i energiforbruget.

- Virksomheder skærer typisk 5-10 % af deres energiforbrug bare ved at få overblik over energiforbruget. Hvis de samtidig får den rette rådgivning til at energioptimere, kan der være langt større besparelser i vente, slutter Steen Lund Sømod.

-los


Læs mere om Lavenergi

23/11 2018