Aktuelle nyheder - Lavenergi

Nye kurser i varmepumper fra 500 kr.

Nye kurser i varmepumper fra 500 kr.

Energistyrelsen iværksætter nu et særligt uddannelsesforløb, der skal sikre bedre installationer og mindske antallet af fejl, når varmepumperne installeres i danskernes hjem

Del artiklen på

Arbejder du med varmepumper, kan du nu til en meget fordelagtig pris komme på kursus og samtidig sikre dig et uddannelsesbevis, der er kvalificerende, hvis din virksomhed ønsker at blive VE-godkendt.

Brug for bedre kompetencer
Baggrunden for indsatsen er bl.a. en rapport fra 2017, der viser, at 85 % af de undersøgte installationer for væskevand-varmepumpeanlæg ikke har en tilstrækkeligt energieffektivitet (SFP).

Derfor er der brug for at styrke installatørbranchens kompetencer, så energieffektiviseringspotentialet i højere grad bliver indfriet, og kunderne oplever større tilfredshed med deres varmepumpe.

Den gode kundetilfredshed er vigtig i forhold til at gøre varmepumper til den foretrukne opvarmningsform uden for fjernvarmeområderne. De nye kurser er en del af denne indsats.

-jhn

Fakta: Vælg mellem tre forskellige kurser
• Intensiv læring i form af et 3-dages kursus til dem, der sælger, projekterer eller installerer varmepumper. Det er for ingeniører, installatører, maskinmestre eller håndværkere, der arbejder i en installatørvirksomhed eller hos en producent, grossist, rådgiver e.l. Prisen er 1.200 kr. inkl. kursus, prøve og uddannelsesbevis.

• Supplerende 1-dags kursus for erfarne installatører og rådgivere, der i forvejen har kurser fra VPO-ordningen eller tilsvarende efteruddannelsesniveau. Prisen er 500 kr. inkl. kursus, prøve og uddannelsesbevis.

• 1-dags kursus for varmepumpemontører og -teknikere/vvs'ere, der er udførende på varmepumpeinstallationer. Prisen på kurset er 500 kr. Der er ingen prøve ved dette kursus.
Alle tre kurser udbydes af Videncenter for Energibesparelser i Bygninger.

Klar til VE-godkendelse
Virksomheder, der sender medarbejdere på de nye kurser, får styrket deres kompetencer - og sikrer sig samtidig, at virksomheden hurtigt kan blive VE-godkendt. At have en VE-uddannet medarbejder er en forudsætning for, at virksomheden kan opnå VE-godkendelse. Deltagerne på to af kurserne kan afslutningsvis tage en prøve, der giver grundlag for at opnå VE-godkendelse.

Kursusdeltagerne kan altså med bestået prøve og VE-uddannelsesbeviset i hånden varetage rollen som VE-uddannet medarbejder på varmepumpeområdet, forudsat at de i forvejen er uddannet som installatør. Prøven varetages af KEA (Københavns Erhvervsakademi), mens kurserne gennemføres af Videncenter for Energibesparelser i Bygninger og foregår hos Teknologisk Institut i Taastrup, Aarhus og Odense.


Læs mere om både kurser og VE-godkendelse her
Læs mere om Lavenergi

23/10 2018