Aktuelle nyheder - Lavenergi

Restaurerer sjælden gård med både moderne og originale materialerMed købet af den 250 år gammel værftgård Nørre Sødam vil Realdania By & Byg bevare en unik gårdtype, som kun findes i Vadehavsområde. Foto: Lilienhoff

Restaurerer sjælden gård med både moderne og originale materialer

Der venter den fredede og sjældne værftgård Nørre Sødam en omfattende restaurering, der skal sikre, at den 250 år gamle værftgård bliver stående mange år endnu

Del artiklen på

Kultur

Værftgården Nørre Sødam ligger på en forhøjning og troner i det store flade marsklandskab cirka 8 kilometer syd for Møgeltønder. Dér har den ligget i ca. 250 år, hvor skiftende ejere har passet godt på de fire sammenbyggede længer fra 1700-tallet.

Realdania By & Byg overtog den fredede værftgård i december 2019, og nu hvor nøglerne er i hænde, er forberedelserne til den kommende restaurering for alvor gået i gang. Således har selskabets arkitekter flere gange været på besøg for at inspicere og projektere.

Målet er at bevare en sjælden og relativt velbevaret repræsentant for områdets særlige gårdbebyggelser på kunstigt anlagte værfter - en egnsbyggeskik, som har stor betydning for den samlede historiske og miljømæssige værdi i Tøndermarsken.

Kludder i længernes originale materialer
Nørre Sødam fremstår udvendigt i store træk som en typisk firlænget gård i vestslesvigsk byggestil med sammenbygget stald og stuehus, stråtage, et lille gårdrum i midten og en høj frontkvist/arkengaf, der markerer indgangen.

Indenfor bærer interiøret præg af skiftende ejeres ombygninger, så en af opgaverne for Realdania By & Bygs arkitekter bliver bl.a. at rekonstruere dele af ejendommens mere oprindelige indretning.

Omkring 1940 er der foretaget ændringer i gårdens bolig og staldlænger, og i 1990’erne er ko- og hestestalden blevet transformeret og indrettet til Bed & Breakfast.

- Genbrug af materialer fra andre bygningsdele har skabt uorden i forståelsen og logikken i længernes oprindelige materialer og historiske udvikling. Der ligger derfor et omfattende arbejde i at tilbageføre bygningernes kvaliteter med forståelse for stedets historiske og arkitektoniske DNA, fortæller arkitekt Frants Frandsen, der sammen med sin kollega fra Realdania By & Byg, arkitekt Lise Frederikke Nielsen, skal lede restaureringen.

Dermed ikke sagt, at Realdania By & Byg vil genskabe den gamle ko- og hestestald til dyrehold. Gården skal også efter restaureringen anvendes til kombineret privat beboelse og Bed & Breakfast, så ejendommen sikres en bæredygtig økonomisk drift.

Realdania By & Byg har af samme årsag tilkøbt ekstra jord, som skal forpagtes ud.

Artiklen fortsætter under billedet...
Gårdrummet med pigstensbelægning. Her har oprindeligt stået en vandpumpe. Foto: Lilienhoff

Nyt stråtag og bedre komfort
Restaureringen omfatter blandt andet et nyt stråtag og en ny og mere CO2-venlig varmekilde i stedet for det nuværende oliefyr. Det er også hensigten at tætne og isolere huset, hvor det er muligt, så man kan opnå en bedre komfort og varmeøkonomi, fortæller arkitekt Lise Frederikke Nielsen.

En anden vigtig opgave bliver at sikre gårdens murværk og tømmerkonstruktioner. Hovedkonstruktionen på Nørre Sødam er et kraftigt tømmerskelet, hvor solide stolper og bjælker bærer det store stråtag. Som en skal rundt om tømmerkonstruktionerne er der opført mure i rød-brune teglsten i krydsforbandt med skrabefuger.

Den særlige konstruktion, hvor murene altså ikke er bærende, betød, at husets skelet og stråtage ville bestå, selv om al murværket blev skyllet bort af vandmasserne ved en stormflod.

Vinduer og døre er en blanding af nye og gamle; der findes f.eks. barokdøre fra 1700-tallet og endnu ældre fyldningsdøre med bukkehornsbeslag og klinkefald, men en del nyere døre og vinduer er også kommet til gennem årene. De bliver udskiftet med mere originale design for at sikre et sammenhængende arkitektonisk udtryk.

Nødvendige forundersøgelser
Inden håndværkerne kan rykke ind og tage hul på selve restaureringsarbejdet, følger først en proces, hvor der skal foretages en række nødvendige forundersøgelser af gården.

Alle tekniske installationer som el, vand, afløbsledninger og brønde skal inspiceres, der skal laves en lang række tekniske undersøgelser, bl.a. varmetabsberegning, og gårdens særlige tømmerkonstruktion skal undersøges – blandt andet for at få indblik i bygningsdelenes rigtige alder.

Der skal også regnes på et nyt stråtag og muligvis foretages farvearkæologiske undersøgelser i stuehuset. Og sidst men ikke mindst skal Slots- og Kulturstyrelsen gennemgå og godkende restaureringsplanerne for den fredede gård.

Nørre Sødam forventes færdigrestaureret i 2022, men allerede d. 18. august i år kan man besøge Nørre Sødam med Realdania By & Byg Klubben. Her vil arkitekt og projektleder Frants Frandsen fortælle om baggrunden for købet og om restaureringsplanerne.

-los

Læs mere om Lavenergi

27/7 2020