left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Lavenergi

Unge boligejere er dårligst til energioptimering Klimabevidstheden er ikke slået igennem hos unge, der også er boligejere, viser ny undersøgelse.

Unge boligejere er dårligst til energioptimering

Klima står højt på dagsordenen blandt danske unge. Men ifølge en undersøgelse fra YouGov og Schneider Electric er det ikke til at få øje på i deres adfærd blandt dem, der også er boligejere

Del artiklen på

Unge - klima - samfund

1,4 millioner børn og unge fra hele verden deltog tidligere i år i en klimastrejke for at sætte fokus på konsekvenserne af den globale opvarmning. Vi hører således ofte, at det er ungdommen, der driver den grønne agenda og gør alt, hvad de kan for at påvirke alverdens politikere til at tage klimakrisen alvorligt.

Imidlertid er det svært at få øje på ungdommens gode intentioner blandt dem, der ejer egen bolig. I en spørgeskemaundersøgelse foretaget af analysebureauet YouGov om energioptimering i hjemmet blandt danske boligejere svarer godt og vel halvdelen af de 18-34-årige, at de har forsøgt sig med initiativer til energirenovering i hjemmet. Men tallet bliver klart overgået af aldersgruppen +55, hvor hele 81 procent har erfaringer med energirenovering i hjemmet.

Manglende viden og erfaring
Den markante forskel kan muligvis forklares med netop alderen, idet ungdommen i sagens natur ikke har haft lige så mange år til at teste forskellige initiativer. Ikke desto mindre peger undersøgelsen i samme retning, når det kommer til de forskellige aldersgruppers vaner og generelle adfærd i forhold til at tænke grønt i privaten.

Eksempelvis svarer 54 procent af de 18-34-årige boligejere, at de ofte foretager mindre energioptimeringsinitiativer i hjemmet såsom af slukke for lyset eller at skrue ned for varmen, når diverse rum ikke er i brug. Til sammenligning svarer 70 procent af de 35-54-årige, at de ofte foretager manøvrer som disse, mens tallet ligger på 79 procent for aldersgruppen 55+.

- Det handler formentlig om, at de ældre har haft lidt flere år til at blive uddannet på området. Men det er da tankevækkende, at der er så stort forskel på adfærden hos de forskellige aldersgrupper, og det kunne tyde på, at de unge endnu har meget at lære på området, eller at vi som branche ikke er dygtige nok til at kommunikere mulighederne for energioptimering på de unges sprog og platforme. Under alle omstændigheder har vi mulighed for at gøre en stor forskel i klimaregnskabet ved at tænke over vores adfærd, så det er vigtigt, at vi får alle med, siger Thomas Andersen, Vice President i Schneider Electric Danmark.

Hver tredje kender ikke mulighederne
Ifølge Det Internationale Miljøagentur står bygninger for omkring 40 procent af det samlede energiforbrug og 36 procent af den samlede CO2-udledning i EU. En tydelig understregning af netop bygningsområdets potentiale i forhold til at reducere vores klimaaftryk.

Thomas Andersen peger ligeledes på potentialet i et simpelt tiltag som automatisk lys- og varmestyring, hvor der automatisk bliver slukket for lyset og skruet ned for varmen på diverse prædefinerede tidspunkter, eller når ingen er til stede i lokalerne. På dette område viser undersøgelser, at varmeforbruget bliver sænket med hele 7 procent, hver gang temperaturen i et rum bliver sænket med blot én grad.

Denne mulighed for energioptimering forholder undersøgelsen sig også til, og ganske bemærkelsesværdigt svarer 31 procent af de 18-34-årige boligejere, at de ikke kender til muligheden. I aldersgruppen 55+ er det kun 10 procent, der ikke kender til automatisk lys- og varmestyring.

-jhn

Læs mere om Lavenergi

21/8 2019