Aktuelle nyheder - Lavenergi

Vindmølleparker langs de amerikanske kysterDen amerikanske indenrigsminister Ryan Zinke og energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt

Vindmølleparker langs de amerikanske kyster

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt indgår samarbejde med Trump-administrationen

Del artiklen på

Trods et enormt potentiale for havvind, er det en forsvindende lille del af strømmen i amerikanernes stikkontakter, der stammer fra havvind. Fem forpustede havvindmøller med en samlet kapacitet på 30 MW ud for Rhode Island på østkysten er langt fra tilstrækkeligt.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) indgår nu et samarbejde med den amerikanske indenrigsminister Ryan Zinke for at øge kapaciteten. Samarbejdet drøftes aktuelt i Washington D. C.

Indenrigsminister Zinke er en nøglefigur for vedvarende energi i Trump-administrationen, da han er ansvarlig for planlægning af havvind i USA. Samarbejdet kommer til at handle om udveksling af erfaringer og viden om, hvordan USA kan udbygge sin energiforsyning med flere havmøller, der i dag er billigere end nogensinde og i stigende grad en energiløsning, der er direkte konkurrencedygtig med nye kraftværker baseret på kul- eller atomkraft.

- Vi får nu et formelt samarbejde med Trump-administration om havvind. Danmark er et lille land, men en supermagt på havvind. I Danmark opstillede vi, som de første i verden, vindmøller på havet for mere end 25 år siden i 1991, og lige siden har danske energivirksomheder vist vejen på havvind.

- Havvind har mange fordele for USA. Det er en ren energiform, priserne falder betydeligt i øjeblikket og man får høj forsyningssikkerhed og nye arbejdspladser til vindindustrien. Havvind bliver det næste store inden for vedvarende energi, og USA kan meget vel komme til at spille en hovedrolle i at drive processen, siger Lars Chr. Lilleholt.

I 2015 blev 42 % af Danmarks samlede behov for elektricitet dækket af vindmøller. Danmark har en samlet havvindmøllekapacitet på 1,3 GW, som kan producere elektricitet svarende til behovet i mere end én million hustande.

Invitation til Danmark
Lars Chr. Lilleholt inviterer Ryan Zinke på officielt besøg til Danmark i 2018. Ministeren vil give sin amerikanske kollega et førstehåndsindtryk af danske erfaringer og løsninger inden for havvind.

- Det vil være en stor ære at byde indenrigsminister Zinke velkommen i Danmark og jeg vil glæde mig til, at vise ham og hans folk rundt i den danske havvindmølleindustri. Den danske vindmølleindustri er verdensledende og spiller en kæmpe rolle i vores grønne eventyr med havvind, siger Lars Chr. Lilleholt.

Vindenergi har i en årrække været den hurtigst voksende energikilde i USA, men udgør endnu blot 5,6 % af landets samlede elforbrug. En række delstater har dog meget gode vindforhold og væsentligt højere andele. North Dakota (48,8 %), Iowa (41,2 %), Kansas (40,5 %) og Oklahoma (35,9 %). Dette skyldes primært, at markedsprisen for landvind er faldet med 66 pct. siden 2009.

Til trods for et hastigt voksende marked for landvind, er der til dato blot opført én enkelt lille havvindmøllepark på 30 MW i amerikansk farvand. Department of Energy har vurderet, at 35 procent af USA's elektricitet vil blive produceret af vindenergi i 2050. Heraf ventes 1/5 at blive produceret offshore. Det vil kræve investeringer for 400 mia. USD.

- eca

Læs mere om Lavenergi

27/10 2017