LCA
bygma
scroll
Beckers går over til biobaseret malingFor over 10 år siden besluttede Beckers at satse på vandbaserede produkter, og nu er tiden kommet til de biobaserede produkter.

Beckers går over til biobaseret maling

Fremtidens maling er biobaseret og bygger på det såkaldte Mass Balance-princip, hvis man spørger Beckers, der nu skruer op for biobaserede råmaterialer og ned for de fossile råmaterialer

Malingindustrien påvirker miljøet, og ifølge Beckers er det på tide at gå en ekstra mil for at sikre grønnere maling. Derfor har malingproducenten implementeret Mass Balance-princippet for at mindske malingens miljøaftryk.

Med princippet erstattes fossile råmaterialer i produkterne med biobaserede råmaterialer, og det er et vigtigt skridt i en mere bæredygtig retning, lyder det fra Kenneth Johansen, der er administrerende direktør hos Beckers Maling:

- Fremtidens maling skal tage endnu mere hensyn til miljøet, og der er den biobaserede maling et skridt på den vej. Takket være blandt andet Mass Balance kan vi være med til at vise vejen for en grønnere industri.

Skruer op for biobaseret råmateriale og ned for fossilt
Med målet om biobaseret maling og for at fremskynde skiftet til de biobaserede råmaterialer anvender malingproducenten det omtalte Mass Balance-princip i produktionen af bindemiddel.

- Når vi erstatter fossilt råmateriale i produkternes bindemiddel med biobaseret og vedvarende materiale, har det selvsagt stor effekt, fordi bindemidlet er én af malingens hovedingredienser. Ofte er den anvendte biomasse affaldsstoffer fra fødevaresektoren, som alligevel ikke kan spises, men som vi kan genanvende og dermed undgå spild, forklarer Kenneth Johansen.

Det biobaserede råmateriale, der stammer fra planteriget, kombineres med det fossile råmateriale i Beckers’ leverandørs allerede eksisterende produktionssystem:

- Til slut står vi tilbage med et produkt, der indeholder såvel biobaseret som fossilt råmateriale, og malingen kan betegnes som biobaseret efter Mass Balance-princippet, når den indeholder en passende mængde biobaseret materiale, fortæller Kenneth Johansen.

-dc

26/10 2021