LCA
LCA
scroll
Debat: Stem for den danske modelDet er hverken hverken rimeligt eller formålstjenstligt, at regeringen vil give flere grupper af offentlige ansatte højere løn, mener formand for Danske Malermestre Per Vangekjær.

Debat: Stem for den danske model

Regeringen bryder endegyldigt ind i løndannelsen på det danske arbejdsmarked, hvis den begynder at blande sig i lønforhold i det offentlige, påpeger formand for Danske Malermestre, Per Vangekjær

Så blev det slået fast; regeringen ønsker at omgå den danske model. Det gamle arbejderparti, der altid har stået fast på, at løn og arbejdsvilkår aftales af arbejdsmarkedets parter uden indblanding fra politikerne – med undtagelsen når en forligsskitse ophøjes til lov for at forhindre storstrejker – har bekendt kulør og vil nu arbejde for, at lønforhold i det offentlige styres fra Christiansborg.

Hvis forslaget bliver ført ud i virkeligheden, bryder regeringen endegyldigt ind i løndannelsen på det danske arbejdsmarked. Hvorfor skal man som offentligt ansat acceptere et overenskomstforslag, hvis man kan strejke sig til et bedre resultat?

Med forslaget gør regeringen også op med et andet princip; nemlig at det offentlige aldrig må blive lønførende. Reguleringsordningen har hidtil sikret, at lønnen på det private og det offentlige arbejdsmarked nogenlunde fulgtes ad, men den nye pose penge, som regeringen har fundet, som skal fordeles til udvalgte grupper, holdes udenfor denne ordning.

'Bedre vilkår. Bedre velfærd' skal medvirke til at løse en række problemer inden for udvalgte områder – blandt andet problemer med rekruttering – men det er jo ikke kun det offentlige, der mangler hænder. Og det bliver kun værre i fremtiden. Er det her regeringens løsning, højere løn, skattebetalt vel at mærke, på bekostning af de områder i det private erhvervsliv, der står med tilsvarende rekrutteringsproblemer?

Det er utvivlsomt, at det offentlige, og ikke mindst sundhedsvæsnet, står med en lang række udfordringer. Men der er tilført penge - ufatteligt mange penge - gennem de seneste år. Der er også kommet flere ansatte gennem de seneste par år. Og nu vil regeringen altså mere af det samme, uden at det efter min bedste overbevisning kommer til at løse noget som helst.

Blot et enkelt eksempel: Berlingske Tidende kunne den 27. oktober fortælle, hvordan sosu-ansatte i Brønderslev Kommune har mere end 25 sygedage om året… Og på landsgennemsnit er sosu-ansatte syge i gennemsnit 21 dage om året. Jeg nægter simpelthen at anerkende, at sosu-ansatte er mere modtagelige for sygdom end andre ansatte, herunder malersvende.

Men det offentlige er et miskmask af blandt andet dårlige ledelse og alt for megen politisk indblanding. Et system, der fordeler lønstigninger blandt alle i stedet for at belønne dem, der virkelig passer deres arbejde. Sæt ind her i stedet for at sætte den danske model ud af kraft.

Per Vangekjær
Formand
Danske Malermestre
Tlf: 20940790
post@aagemoeller.dk

28/10 2022