Aktuelle nyheder - Maling

Det sidste slag om tilbudsloven- Det virker ikke, som om Produktivitetskommissionen har gjort sig begreb om hvor stort et ressourceforbrug, der er forbundet med at give tilbud i byggeriet, mener direktør Ole Draborg.

Det sidste slag om tilbudsloven

Overordnet vurderer Danske Malermestre, at Regeringens 2025 Plan planen vil være til gavn for dansk økonomi. Men godt gemt i et hjørne af planen er der en bemærkning om tilbudsloven

Del artiklen på

Regeringen har fremlagt en 2025 plan, som indeholder ganske mange tiltag. Mest omtalt har naturligvis været forslaget om at nedsætte personskatterne, men der er også mange tiltag, der retter sig mod virksomhederne.

- Overordnet set har vi i Danske Malermestre vurderet, at planen vil være til gavn for dansk økonomi. Men godt gemt i et hjørne af planen er der en bemærkning om tilbudsloven, og læser man mellem linjerne, handler det om, at der lægges op til en gennemførelse af Produktivitetskommissionens anbefalinger. De går kort sagt ud på at fjerne lovens sidste rest af beskyttelse for de bydende, siger direktør i Danske Malermestre, Ole Draborg.

Han peger på, at det bl.a. handler om lovens begrænsning af, hvor mange underhåndsbud, der kan indhentes, hvor mange bydende en bygherre kan forhandle med efter endt licitation og kravet om, at licitationsresultatet skal offentliggøres.

- Det virker ikke, som om Produktivitetskommissionen har gjort sig begreb om hvor stort et ressourceforbrug, der er forbundet med at give tilbud i byggeriet. En analyse gennemført af Håndværksrådet pegede på, at tilbudsgivning koster en gennemsnitlig byggevirksomhed, hvad der svarer til 4% af omsætningen. Samfundsøkonomisk giver det ingen mening, at den omkostning gøres endnu større.

- Så snarere end at fjerne den sidste rest af beskyttelse i tilbudsloven, bør lovens område udbredes, så den kommer til at omfatte alle professionelle bygherrer og alle led i byggeriet, siger Danske Malermestres direktør.

-cmn

Læs mere om Maling

18/11 2016
Industriel malingKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingMalingSnavsspray Eco venlig systemTekniske produkterTilføj dit firma her.
Send en mail.