LCA
scroll
Flügger sælger russisk del af forretningenTransaktionen påvirker Flüggers forventninger til omsætning og resultat for regnskabsåret 2023/24. Omsætningen ventes at falde med 20 %.

Flügger sælger russisk del af forretningen

70 % af Flüggers ejerandel i svenske Eskaro Group, der har aktiviteter i Estland, Letland, Finland, Rusland, Belarus og Ukraine, er blevet frasolgt til koncernens minoritetspartner. Det går ud over både omsætning og resultat

Flügger har underskrevet og gennemført frasalget af sin 70 % ejerandel i svenske Eskaro Group, der har aktiviteter i Estland, Letland, Finland, Rusland, Belarus og Ukraine. Salget sker til Flüggers nuværende minoritetspartner og Eskaro Group stifter, Lassier Engineering Ltd.

Arbejdet med frasalget blev indledt efter udbruddet af krigen i Ukraine, og efter gennemførslen vil Flügger ikke længere have del i Eskaros aktiviteter i Rusland, Belarus, Estland, Letland og Finland.

Flügger beholder aktiviteterne i Ukraine, hvor Flügger øger sin ejerandel til 80 %, mens Eskaro Estland (ultimativt ejet af Lassier Engineering Ltd) vil eje de resterende 20 %.

Der vil ikke blive betalt nogen købesum af betydning som del af transaktionen, ligesom der ikke vil blive realiseret gevinster eller tab af betydning ud over den oprindelige nedskrivning på aktiviteterne på 130 mio. kr. foretaget i regnskabsåret 2021/22.

Det er aftalt, at de koncern-interne lån på cirka 60 mio. kr. mellem Flügger og Eskaro Group vil blive indfriet løbende over de kommende 18 måneder.

Flügger har indhentet Erhvervsstyrelsens godkendelse til, at transaktionen kan gennemføres.

Sune Schnack, adm. dir. i Flügger, udtaler:

- Vi har siden krigens begyndelse sagt, at Rusland og Belarus ikke længere er strategiske markeder for Flügger. Vi er derfor glade for, at vi har fundet en løsning, hvor Eskaro Groups stifter og minoritetsejer nu overtager det fulde ejerskab.

- Medarbejderne i de frasolgte enheder vil derfor også fortsætte som hidtil under kendt ledelse. Processen har været vanskelig, og vi er nu glade for at se fremad og fokusere på vores kernemarkeder og fremtidige strategi.

De frasolgte aktiviteter udgjorde omkring 16 % af Flügger-koncernens omsætning i regnskabsåret 2022/23 og beskæftigede ca. 600 medarbejdere, mens de samlede aktiver udgjorde godt 200 mio. kr. 

Eskaro Ukraine, som Flügger fastholder i koncernen, omsatte i regnskabsåret 2022/23 for 83 mio. kr. Før krigen omsatte Eskaro Ukraine for ca. 130 mio. kr. og havde 11 % EBIT-margin.

Der er på nuværende tidspunkt fortsat ca. 150 medarbejdere ansat i Ukraine. De samlede aktiver i Ukraine udgør ca. 76 mio. kr.

Transaktionen påvirker Flüggers forventninger til omsætning og resultat for regnskabsåret 2023/24.

De oprindelige forventninger var en omsætning mellem 2.5 og 2.7 mia. kr. og EBIT mellem 60 og 120 mio. kr.

Opdaterede forventninger for regnskabsåret 2023/24 for den fortsættende aktivitet er en omsætning på 2.1 og 2.2 mio. kr. og en EBIT på mellem 55 – 75 mio. DKK

-dc

13/11 2023