LCA
LCA
scroll
Ingen optimisme hos malerneBlot hver tredje virksomhed oplever, at kunderne er mere interesserede i bæredygtighed end tidligere, viser Danske Malermestres konjunkturundersøgelse.

Ingen optimisme hos malerne

Forventningerne til 1. halvår af 2023 er generelt meget negative, viser Danske Malermestres nye konjunkturundersøgelse. Det er kun 10 % af virksomhederne, der forventer en fremgang i 1. halvår af 2023, mens hele 41 % forventer en tilbagegang

2. halvår af 2022 blev langt fra så dårligt for malerfaget som forventet. Hvor netto 24 % af virksomhederne forventede et fald i omsætningen i 2. halvår, endte det med at netto 10 % havde en fremgang i omsætningen. De små virksomheder havde dog tilbagegang.

- Det harmonerer fint med det forhold, at de større virksomheder har flere opgaver med en længere planlægningshorisont og derfor ikke rammes så hurtigt af det pludselige skift i økonomien, som vi har set i 2022, lyder forklaringen fra Danske Malermestres direktør Ole Draborg efter den nyeste konjunkturundersøgelse, som organisationen gennemfører to gange om året.

Genindfør boligjobordningen
Til gengæld slår den nye konjunkturundersøgelse fast, at forventningerne til 1. halvdel af 2023 er meget negative. Og det gælder både små og store virksomheder. Det er kun 10 % af virksomhederne, der forventer en fremgang i 1. halvår af 2023, mens hele 41 % forventer en tilbagegang.

Tilbagegangen i ordrebeholdningerne er bredt funderet hos alle kundegrupper. Størst tilbagegang finder man hos private husholdninger og offentlige kunder. Den mindste tilbagegang er hos boligselskaber.

- Det er ikke overraskende, at private husholdninger har reduceret deres efterspørgsel efter malerarbejde, da alle slås med stigende renter, inflation og energipriser. Det kalder på et behov for at få genindført boligjobordningen for malerarbejde hos private kunder, påpeger Ole Draborg.

Fortsat meget lav ledighed
På trods af den forventede vending i konjunkturerne er ledigheden fortsat meget lav. I november 2022 var ledigheden kun en anelse over ledigheden i 2021, og for året som helhed vil den komme til at ligge en del under ledigheden i 2021.

- Men hvis forventningerne til 1. halvår 2023 holder stik, må vi forvente at se en skarp stigning i ledigheden, påpeger Ole Draborg.

Overraskende afslører undersøgelsen, at kun hver tredje virksomhed oplever, at kunderne er mere interesserede i bæredygtighed end tidligere. Det er ellers et faktum, at der i samfundet er en stadig stigende fokus på bæredygtighed, og det gælder også i byggeriet, hvor begreber som livscyklusanalyser og DGNB-certificeringer har meldt sin ankomst.

Det er mange år siden, at malerfaget fik vristet sig fri af de arbejdsmiljøproblemer, der var forbundet med brugen af organiske opløsningsmidler, og faget har derfor en tradition for at arbejde med miljø.

- Men der hersker i branchen en opfattelse af, at kunderne stadig er meget fokuserede på pris og sætter pris foran bæredygtighed, siger Ole Draborg.

11/1 2023