Aktuelle nyheder - Maling

Malerbøtten gemmer på nemt optjente DGNB-point Konference- og hotelbyggeriet Green Solution House blev DGNB-certificeret i 2016. Foto: Green Solution House

Malerbøtten gemmer på nemt optjente DGNB-point

Bæredygtig maling bidrager ikke kun til et bedre indeklima. Brugen af bæredygtig maling i byggeriet gør det også nemmere at opnå point i certificeret byggeri

Del artiklen på

Det er det helhedsorienterede syn på bæredygtighed, der kendetegner den tyske bæredygtighedscertificering DGNB. Den rette finish og overfladebehandling i et byggeprojekt kan derfor også være afgørende for, om det samlede resultat bliver ’grønt’ hele vejen igennem, og at et byggeprojekt kan opnå en certificering i bæredygtighed.

- I DGNB-certificeringen har vi et bredt fokus og dermed en holistisk tilgang til bæredygtighed. Når man bruger DGNB-certificeringer, ser man således ikke blot på eksempelvis energi- eller miljømæssige aspekter. Man bruger derimod en mere helhedsorienteret fortolkning, som også inkluderer sociale, funktionelle, totaløkonomiske og procesmæssige værdier, forklarer Gitte Gylling Hammershøj Olesen, der er chefspecialist og DGNB-auditor hos ingeniør- og rådgivningsvirksomheden Rambøll.

I en DGNB-certificering vægtes fem kriterier i forhold til hinanden. Kriterierne fokuserer på social, økonomisk og miljømæssig kvalitet samt proceskvalitet og teknisk kvalitet. I et DGNB-perspektiv handler bæredygtighed således både om at score højt i forhold til de enkelte parametre, men også om at skabe balance mellem parametrene.

Ifølge nonprofitorganisationen Green Building Council Denmark, der administrerer certificeringsordningen, er byggeri, der evalueres som økonomisk bæredygtigt ikke nødvendigvis socialt bæredygtigt, og hvad der kan være et ønske om miljømæssig bæredygtighed, kan også sagtens være en dårlig forretning.

Det er disse modsætninger mellem forskellige hensyn, som DGNB-certificeringen forsøger at gøre op med, så byggeriet bliver så bæredygtigt som muligt i sin helhed og ikke kun tager højde for udvalgte hensyn.

Stort potentiale i maling
Der kan derfor være meget fornuft i at indtænke maling ind i et projekts samlede bæredygtighedsprofil, når der skal bygges nyt og grønt, fortæller Gitte Gylling Hammershøj Olesen.

- Maling bruges oftest som bygningsdelenes beskyttende lag og er derfor utrolig vigtig for at opnå en robust overflade, som kan holde til alskens ’vind og vejr’ og ikke mindst til at blive brugt. Overfladerne på og i en bygning er det, vi interagerer mest med, og dermed er både æstetik, kvalitet og driftsvenlighed vigtige parametre, lyder det fra Rambøll-specialisten.

Gitte Gylling Hammershøj Olesen påpeger endvidere, at DGNB også handler om at minimere, undgå eller erstatte byggematerialer, der normalt indeholder miljøfarlige stoffer. Ved at vælge miljømærkede malingprodukter kan man derfor være med til at overfladebehandle med mindst mulig miljøbelastning og afdampning og dermed bidrage med vigtige points i processen frem mod en certificering.

- Der er for eksempel mange forhold omkring maling, der kan have stor indflydelse på, hvordan afgasningen til omgivelserne er. Vi stiller store krav til indeklimaet i en bygning, og det er også et krav, at der skal foretages formaldehyd- og VOC-målinger på alle bygninger. Hvis de ikke overholder kravene, kan de simpelthen ikke certificeres, forklarer Gitte Gylling Hammershøj Olesen.

Artiklen fortsætter under billedet...
Æblelunden, der består af 84 almene boliger i varierende størrelse, er DGNB Guld certificerede bæredygtighedsboliger. Foto: Ginneruparkitekter

Strenge kvalitetskrav
Livscyklusvurdering, levetid, robusthed, miljørisici relateret til byggevarer, afgasning fra produkter og materialer samt rengørings- og vedligeholdsvenlighed er således alle aspekter, der har indflydelse på certificeringsniveauet i et byggeri.

Hos malingsproducenten Beckers arbejder man målrettet på at producere miljøvenlige produkter, som kan gøre det nemmere at opnå point i certificeret byggeri.

- Man kan nemt udføre et grønt byggeri med grønne produkter, hele vejen fra start til slut i projektet, hvis man bruger vores maling. Malingerne i både Scotte-, Elegant- og Livingserien til indendørs brug bærer Svanemærket, ligesom Living-seriens indendørs malinger er godkendt af det svenske Astma- och Allergi Förbundet, udtaler Lennart Baunsgaard, der er commercial technical manager hos Beckers Maling og fortsætter:

- Når en maling er Svanemærket, betyder det, at den er produceret på en miljøvenlig måde, men samtidig skal den også leve op til nogle ret strenge kvalitetskrav. Der bliver blandt andet stillet krav om rækkeevne, dækkeevne og vaskbarhed. Som professionel maler kan man altså trygt vælge svanemærkede produkter, som lever op til de krav, der stilles i grønne projekter.

-losLæs mere om Maling

2/11 2018
Industriel malingKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingMalingSnavsspray Eco venlig systemTekniske produkterTilføj dit firma her.
Send en mail.