Aktuelle nyheder - Maling

Malere øjner lys forudePartner i Deloitte, Thomas Frommelt, har sammen med Dansk Byggeri kigget malerbranchen i Danmark i kortene.

Malere øjner lys forude

Indtjeningen pr. ansat i malerbranchen stiger for andet år i træk. Afkastet af den investerede kapital er generelt højt i malerbranchen sammenlignet med de øvrige dele af bygge- og anlægsbranchen

Del artiklen på

Den danske malerbranche kan igen se fremad efter nogle hårde år. Det primære resultat pr. ansat er i fremgang, og soliditeten er generelt på et højt niveau. Samtidig nyder malervirksomhederne godt af et betydeligt lavere investeringsbehov i materiel end resten af byggebranchen. Det viser en opgørelse fra Dansk Byggeri og Deloitte.

- Det er naturligvis positivt, at malerbranchen har formået at fortsætte fremgangen, selv om den i al fairness må betegnes som moderat. I gennemsnit kunne malervirksomhederne sætte 38.000 kr. i banken pr. ansat ifølge de seneste regnskaber. Det er en stigning på 2 %  i forhold til forrige år, siger partner i Deloitte, Thomas Frommelt.

Analysen af den danske bygge- og anlægsbranche udarbejdes årligt af Deloitte og Dansk Byggeri. Analysen omfatter de udførende byggevirksomheder, dvs. tømrere, murere, malere og entreprenører. Den bygger på regnskabstal fra i alt 3.388 virksomheder.

Lever af at sælge timer
Trods fremgangen er malervirksomhederne fortsat nogle af de dårligste i bygge- og anlægsbranchen til at tjene penge på deres ansatte. Det skyldes bl.a., at malervirksomhederne primært lever af at sælge timer frem for materialer, mener Thomas Frommelt:

- Der er ingen tvivl om, at malermarkedet er præget af benhård konkurrence. Samtidig hænger indtjeningen jo direkte sammen med, hvor mange timers arbejde, man sælger. Skal man øge indtjeningen, må man derfor skrue op for effektiviteten eller spare på omkostningerne. Det er ikke en let øvelse, siger han.

En velpolstret branche
Det kommer dog malervirksomhederne til gode, at investeringsbehovet er lavt, mener Lars Storr-Hansen, adm. direktør i Dansk Byggeri:

- Afkastet af den investerede kapital er generelt højt i malerbranchen sammenlignet med de øvrige dele af bygge- og anlægsbranchen, hvilket kan forklares af det lave investeringsbehov i materiel. Selv om man generelt tjener færre penge, har man altså færre penge bundet i virksomheden. Dermed er man langt mindre følsom ved økonomiske konkjunkturer eller periodevis lavere indtjening.

Lars Storr-Hansen mener derfor også, at den danske malerbranche generelt kan karakteriseres som værende sund:

- Ser man på de seneste regnskaber, har hele 67 % af malervirksomhederne formået at kombinere en høj soliditet med et højt afkast af den investerede kapital. Det er absolut et udtryk for, at vi har en sund og velpolstret malerbranche, og at hovedparten af malermestrene driver en fornuftig forretning.

-cmn

Læs mere om Maling

23/11 2016
Industriel malingKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingMalingSnavsspray Eco venlig systemTekniske produkterTilføj dit firma her.
Send en mail.