LCA
LCA
scroll
Malerforbundet tryner Ankestyrelsen i sag om gammel arbejdsulykkeAfgørelsen afhænger stadig af, om Ankestyrelsen beslutter at anke til Landsretten. Foto: Tingey Injury Law Firm, Unsplash.

Malerforbundet tryner Ankestyrelsen i sag om gammel arbejdsulykke

Det er sjældent, at der vindes retssager mod Ankestyrelsen, men det er netop sket for Malerforbundet. I flere år har forbundet kæmpet for, at et medlem fik sin retmæssige erstatning efter en arbejdsulykke tilbage i 2013. Nu er der faldet dom i sagen

For ni år siden kom et medlem af Malerforbundet ud for en arbejdsulykke. Medlemmet pådrog sig en rygskade, efter at have flyttet på et spartelanlæg. Han har siden lidt af svære rygsmerter. Medlemmet blev kortvarigt sygemeldt, hvorefter han genoptog sit arbejde med skånehensyn. Men smerterne i ryggen tiltog og han måtte atter sygemeldes.

Siden har der været uenigheder om størrelsen på den erstatning, medlemmet har krav på.

Arbejdsskadestyrelsen anerkendte i 2015 ulykken som en arbejdsskade og fastsatte medlemmets varige mén til 15 %. Efter klage fra forsikringsselskabet, blev sagen genvurderet, og Arbejdsskadestyrelsen fastsatte det varige mén til 10 %. Malerforbundet klagede over afgørelsen, som kom for Ankestyrelsen.

På baggrund af de lægelige vurderinger fastslog Ankestyrelsen, at medlemmet kun var berettiget til en godtgørelse for varige mén på 8 %.

Erstatning halveret
Selvom Ankestyrelsen vurderede, at medlemmet havde en samlet méngrad på 15, så vurderede styrelsen, at generne også skyldtes andre forhold end ulykken i 2013.

Halvdelen af erstatningen blev derfor trukket fra. Så i stedet for 80.000 kroner var medlemmet nu kun berettiget til 40.000 i erstatning.

Malerforbundet har hele tiden fastholdt, at medlemmets gener og méngrad på 15 % er en direkte følge af arbejdsulykken i 2013, og forbundet har siden kæmpet for at få omstødt Ankestyrelsens vurdering.

Nu er der faldet dom i sagen, og Malerforbundet har fået medhold.

Retten har dømt Ankestyrelsen til at anerkende, at hele det varige mén på 15 % er en følge af arbejdsulykken, så halvdelen af erstatningen ikke skal fratrækkes, og medlemmet står nu til at få sine 80.000 kroner i erstatning.

-dc

7/12 2022