scroll
Malermestre kvitterer for trepartsaftale- Det er overordentlig glædeligt, at der er landet en god og bredt dækkende aftale, siger Danske Malermestres formand, Per Vangekjær,

Malermestre kvitterer for trepartsaftale

Regeringens og arbejdsmarkedets parters nye trepartsaftale, der afsætter 360 millioner kroner årligt til et stort løft af efter- og videreuddannelsesindsatsen, VEU-systemet, i Danmark, vækker glæde hos Danske Malermestre

Aftalen skal blandt andet hæve grundlæggende læse-, regne- og it-færdigheder, som vil gøre virksomhedernes ansatte i stand til at tage yderligere uddannelse. Aftalen indebærer også, at AMU-systemet bliver styrket. Der bliver blandt andet afsat 119 millioner kroner til takstforhøjelsen, ligesom der bliver afsat midler til digital læring.

Med aftalen bliver der også etableret en ny AMU-udbudsmodel, som skal sikre, at virksomheder og kursister ikke går forgæves, når de har brug for et AMU-kursus, hvis der sker aflysning, eller der er for få tilmeldte.

Danske Malermestres formand, Per Vangekjær hilser den nye aftale velkommen og glæder sig over, at efter- og videreuddannelsessystemet bliver forstærket med de mange, ekstra midler.

- I en tid, hvor vi mangler arbejdskraft, hvor kravene til den grønne omstilling og velfærdssamfundet generelt stiger hastigt, er det afgørende, at vores medarbejdere hele tiden er helt up-to-date.


Med aftalen bliver der også afsat 100 millioner kroner til en omstillingsfond, der kan refundere arbejdsgivernes udgift til medarbejdernes kursusdeltagelse. Og der er indgået aftale om, at de virksomheder, der i en årrække frem til 2017 betalte for meget i VEU-bidrag som følge af en statslig fejlbudgettering, kan få deres penge retur.

- Der er mange positive ting i aftalen. Det er helt rigtigt at styrke VEU-systemet med de udfordringer, vi står overfor. Der er brug for et velkvalificeret og højt uddannet arbejdsmarked i fremtiden. For alle parter gælder, at de kan glæde sig over den nye trepartsaftale, fastslår Per Vangekjær.

-dc

14/9 2023