left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Maling

Mindre virksomheder i malerfaget er hårdt ramtIsær de små malermestre mærker markant omsætningsnedgang på grund af corona. I gennemsnit har de hårdest ramte malermestre afskediget eller hjemsendt 3,2 medarbejdere. Arkivfoto

Mindre virksomheder i malerfaget er hårdt ramt

En tredjedel af Danske Malermestres medlemmer er hårdt ramt af corona-krisen, viser ny undersøgelse

Del artiklen på

Samfund

Flertallet af Danske Malermestres medlemmer har oplevet nogenlunde uændret omsætning og beskæftigelse siden statsminister Mette Frederiksen annoncerede en delvis nedlukning af Danmark d. 11. marts. Få medlemmer har ligefrem oplevet en fremgang i omsætning og beskæftigelse. Men den tredjedel af medlemmerne, der har oplevet en nedgang i omsætningen, er til gengæld blevet hårdt ramt.

- I gennemsnit angiver de en omsætningsnedgang på 24,7 % vægtet med virksomhedernes beskæftigelse. Uvægtet er omsætningsnedgangen i gennemsnit 40 %, hvilket betyder, at især mindre virksomheder er meget hårdt ramt, påpeger direktør i Danske Malermestre, Ole Draborg.

Danske Malermestre udsendte i perioden 21.-24. april en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne, hvor de blev bedt om at svare på en række spørgsmål vedrørende corona-krisens betydning for deres virksomheder. I alt har 196 medlemmer valgt at besvare undersøgelsen, hvilket er en svarprocent på 17 %. De medvirkende virksomheder beskæftiger i alt 2066 personer svarende til godt 20 % af det samlede malerfag.

En fjerdedel har fyret medarbejdere
Cirka 24 % af virksomhederne svarende til 34 virksomheder har angivet, at de har været nødt til at afskedige eller hjemsende medarbejdere. Det er færre end andelen af virksomheder, der har angivet, at de har haft en omsætningsnedgang, hvilket indikerer, at mange medlemmer indtil videre har valgt at holde på de ansatte, formentlig fordi man regner med at nedgangen er forbigående.

- I gennemsnit har de virksomheder, der angiver at have afskediget eller hjemsendt medarbejdere, afskediget eller hjemsendt 3,2 medarbejdere. Det svarer til knap 19 % af medarbejderne i disse virksomheder. Hvis man undlader at vægte med beskæftigelsen i virksomhederne, er den gennemsnitlige nedgang i beskæftigelsen hele 33,1 %, hvilket igen betyder, at det er de mindre virksomheder, der er hårdest ramt, forklarer Ole Draborg.

Hjælpepakker ikke brugt
Kun ganske få af virksomhederne regner med at bruge regeringens hjælpepakker. Flest - 15 % - vil eller har anvendt muligheden for hjemsendelse med lønkompensation, og det er især de større medlemmer, der gør dette, idet det uvægtede tal er ni procent. Færrest - fire procent - vil anvende kompensationsordningen for selvstændige. Den ordning er ikke overraskende mest populær blandt de mindre medlemmer.

Der er en del, der ikke har taget stilling til om de vil anvende muligheden for at få den seneste momsindbetaling tilbage som et rente- og afdragsfrit lån. Hele 19 % har endnu ikke taget stilling til dette.

Det er kun ganske få, der angiver, at de ikke kender ordningerne endnu.

- Den ringe brug af de forskellige hjælpepakker kan både skyldes, at malerfaget generelt ikke er ramt hårdt nok til at få adgang til pakkerne men også, at pakkerne ikke er gode nok til malerfaget. Mange medlemmer har således valgt at afskedige medarbejdere i stedet for at bruge muligheden for hjemsendelse med lønkompensation, fordi denne ordning er for dyr og ufleksibel for virksomheden, konkluderer Ole Draborg.

Forhøjelse af håndværkerfradrag vil virke nu
Danske Malermestre har som den første erhvervsorganisation opfordret politikerne til at aktivere boligjobordningen, det såkaldte håndværkerfradrag, for at stimulere aktiviteten hos håndværkerne. Konkret foreslår organisationen, at fradraget midlertidigt øges til 50.000 kroner, og at ordningen bredes ud, så alle vedligeholdelsesopgaver i boligen kan opnå fradrag.

- Forslaget vil i modsætning til mange af de andre igangsatte initiativer virke her og nu og vil især tilgodese de mindre virksomheder, der generelt har mange private kunder. Denne analyse viser, at det i høj grad er de mindre virksomheder, der er ramt af corona-krisen, siger Ole Draborg.

Undersøgelsen viser, at 30 %af virksomhederne mener, at forslaget vil have en stor betydning for deres virksomhed og yderligere 47 %, at det vil have en mindre betydning. Men uvægtet mener 51 % af virksomhederne, at forslaget vil have en stor betydning for deres virksomhed.

- Det viser, at det især vil være en kærkommen håndsrækning for de mindste virksomheder. På den baggrund skal vi klart anbefale at forslaget gennemføres hurtigst muligt, fastslår Ole Draborg.

Opfordring: Kommuner bør i gang nu
Der har været meget omtale af, at regering, regioner og Kommunernes Landsforening har opfordret regioner og kommuner til at fremskynde bygge- og anlægsopgaver. Der har efterfølgende været meget omtale af kommuner, der har fulgt opfordringerne.

- Realiteten for Danske Malermestres medlemmer er imidlertid, at kun en fjerdedel har oplevet, deres kommune har fulgt opfordringerne. Vi kan derfor kun opfordre de resterende kommuner til at komme i gang nu, lyder det fra Danske Malermestres direktør.

-los


Læs mere om Maling

27/4 2020
Industriel malingKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingMalingSnavsspray Eco venlig systemTekniske produkterTilføj dit firma her.
Send en mail.