LCA
LCA
scroll
Ny efteruddannelse til bygningsmalere Malerfagets certificeringsforløb består af de tre forløb ’Fra vurdering til finish’, ’Stil og kreativitet i farver og materialer’ og ’Facadebehandling og energioptimering’. Foto: Tradium

Ny efteruddannelse til bygningsmalere

Tre nye efteruddannelsesforløb for bygningsmalere ser nu dagens lys på uddannelsescenteret Tradium. De tre forløb i ’Malerfagets certificeringsforløb’ starter op i november 2020

Uddannelse

Man skal lære hele livet. Det gælder også i malerbranchen - både hvad angår det rent malertekniske, men også når man skal finde kreative løsninger og rådgive kunderne. Derfor har Tradium i samarbejde med Syddansk Erhvervsskole udviklet ’Malerfagets certificeringsforløb’, der er et efteruddannelsestilbud til udlærte malersvende.

Hver enkelt kursusrække afvikles som et samlet certificeringsforløb, som man afslutter med en AMU-diplomprøve. Malersvende, der består alle kurserne i et af forløbene, bliver belønnet med Malerfagets AMU-diplom.

- I udviklingen af vores nye efteruddannelsestilbud har vi været i dialog med mestre i malerbranchen. På den baggrund har vi kunnet skrue tre efteruddannelsesforløb sammen, der rammer efterspørgslen på efteruddannelsesmuligheder for malerne på både indoor- og outdoor-området. Vi er rigtig glade for, at Malerfagets faglige fællesudvalg synes så godt om forløbene, at de gerne vil lægge navn til diplomet, fortæller Britt Sveidal, der er uddannelsesleder for malerafdelingen på Tradium.

Efteruddannelsesforløb med tre spor
Malerfagets certificeringsforløb har tre spor, som hver især består af en kursusrække, der er udviklet og tilpasset malerbranchens behov for efter- og videreuddannelse.

De to forløb ’Fra vurdering til finish’ og ’Stil og kreativitet i farver og materialer’ er specialiseringer på indoor-området, mens forløbet ’Facadebehandling og energioptimering’ er en specialisering på outdoor-området.

- Vi har tilpasset de tre forløb, så de hver især giver et udbytterigt læringsforløb, hvor man undervejs bygger videre på kompetencer, man har fået på de foregående kurser. På den måde bliver der en god progression igennem hele forløbet, fortæller Britt Sveidal.

Skal passes ind i hverdagen

I en travl hverdag kan det være svært at afsætte tiden til at tage certificeringerne i samlede forløb. Derfor er det også muligt at tage kurserne enkeltvist og hen ad vejen samle kurser til et certificeringsforløb, hvor man til sidst aflægger Malerfagets AMU-diplomprøve.

- Vi ser det helt klart som en fordel for svendene at få papir på det samlede forløb. Det skal selvfølgelig afvikles, så det også kan passes ind i hverdagen hos malermestrene. Når der er travlt, er der mulighed for fleksibilitet. Opleverne mestrene omvendt, at der er færre opgaver f.eks. på grund af Corona, er der mulighed for at sende svendene på efteruddannelse med VEU-godtgørelse, fortæller Britt Sveidal.

Når en medarbejder deltager i Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), kan arbejdsgiveren få VEU-godtgørelse svarende til den højeste dagpengesats, mens medarbejderen er på kursus. VEU-godtgørelse kan maksimalt bevilliges til 10 ugers kursus pr. kalenderår svarende 370 timer.

Virksomheder inden for overenskomstområdet kan endvidere søge tilskud til kursusdeltagelse ved Malerbranchens Kompetenceudviklingsfond – MALKOM.

-los


28/10 2020