scroll
Producent vil gøre malerne klimaklarClaus Hjul Jensen, Salgskonsulent hos PPG i Syd- og Sønderjylland. Han blev uddannet DGNB-konsulent i november 2022.

Producent vil gøre malerne klimaklar

Malingproducenten PPG har sat sig for at ruste malerne til at implementere bæredygtige metoder og materialer og dermed sikre overholdelse af kommende krav

Hvis Danmark skal nå de nationale klimamålsætninger og kravene i Paris-aftalen, er det nødvendigt, at den samlede byggebranche har fokus på, hvor meget CO2 der udledes.

Indførelsen af de nye klimakrav til nybyggeri, der trådte i kraft i januar i år, er et af initiativerne i den nationale strategi for bæredygtigt byggeri, som har til formål at skubbe byggeriet i en mere bæredygtig retning.

Det er klimakrav, som frem mod 2029 vil blive strammet. I dag er det bygherrens ansvar at levere dokumentationen for bygningens klimapåvirkninger for alt nybyggeri – og dermed også bygherrens ansvar, at kravets gældende grænseværdi på 12 kg CO2 pr kvadratmeter om året bliver overholdt.

De nye klimakrav betyder, at også malerbranchen skal tilpasse sig og integrere mere bæredygtige produkter og processer. PPG, der i Danmark er markedsleder med bl.a. mærkerne Sigma, Dyrup, Beckers og Gori, har taget initiativ til at uddanne og oplyse sine kunder om de nye klimakrav og mulighederne for at implementere bæredygtige løsninger i deres arbejde.

- Som markedsledende malingproducent har vi et ansvar for at tage aktiv del i den grønne omstilling og bidrage til at reducere vores miljøpåvirkning. Det gør vi bl.a. ved at yde rådgivning og stille vores ekspertise til rådighed, udtaler René Peter, der er Teknisk Chef hos PPG Coatings. Han uddyber:

- Med stor succes har vi det forgange halve år afholdt en række dialogmøder for malermestre, der har haft lyst til og mod på at høre om klimakrav og mulighederne for at styrke deres bæredygtighedsprofil.

PPG’s DGNB-konsulenter Lennart Baunsgaard og Claus Jensen, afholder dialogmøderne.

- På møderne giver vi malermestrene et stærkt fundament at stå på, når det kommer til de nye klimakrav og dokumentationsarbejdet. Overordnet forsøger vi at klæde dem på til de krav, der på den lidt længere bane bliver en del af vores kunders hverdag, fortæller Account Manager og DGNB-konsulent Claus Jensen.

Interesse for DGNB-arbejdet fra Danske Malermestre

Siden forårets møder med malermestrene har PPGs bæredygtighedskonsulenter også haft møde med brancheorganisationen Danske Malermestre. For også her oplever man, at der bliver stillet stigende krav til byggeriets udledning af CO2 og malerfagets påvirkning på CO2-regnskaberne.

- Vi oplever oftere og oftere at blive kontaktet af medlemmer, der har spørgsmål til grønne regnskaber, CO2-udledning eller klimakrav i al almindelighed. Derfor forsøger vi også at have fingeren på pulsen på området. Men det er et meget stort og omfattende område, og derfor er det i alles interesse, når vi og fagets leverandører kan spille pingpong og lære af hinanden. Vi havde lige inden sommerferien et meget udbytterigt møde med DGNB-konsulenterne fra PPG, udtaler Kimmie Bourskær, der er fagretslig konsulent hos Danske Malermestre.

Ifølge både Claus Jensen og Kimmie Bourskær er der enormt stor værdi i at slå rådgivningskræfterne sammen for at sikre både PPGs kunder og Danske Malermestres medlemmer.

- Lige nu kan det for mange synes irrelevant at forholde sig til miljøkravene, fordi det kun er nybyggeri over 1000 m2, det rammer. Men alle ved, at kravene de kommende år skærpes, og når de inden længe også omfatter byggeri under 1000 m2, kommer det til at ramme rigtig mange malere derude, siger Kimmie Bourskær.

Claus Jensen stemmer i:

- I et samarbejde på tværs kan vi yde kompetent rådgivning for endnu flere malermestre og forberede dem på, hvad der venter. Undlader vi at gøre dette arbejde, bliver konsekvensen, at mange malermestre de kommende år må se sig slået af klimadagsordenen.

-dc

6/9 2023