LCA
LCA
scroll
Vil havde den gamle Mesterlæreruddannelse tilbage- Virksomhederne har overtaget undervisningspligten for fag uden relevans for fagets faglighed, og det giver jo ikke mening, siger formand i DI Byggeri Malersektionen, Willi Becke.

Vil havde den gamle Mesterlæreruddannelse tilbage

DI Byggeri Malersektionen mener, at 'Ny Mesterlæreuddannelse' giver så store problemer, at den bør ændres. Uddannelsen trådte i kraft i 2005 og har betydet, at der stort set ingen mesterlæreuddannelser er i malerfaget i dag

Formand i DI Byggeri Malersektionen, Willi Becke mener at Ny Mesterlæreuddannelse bør ændres hurtigst muligt.

- Det er et stort problem, at vi som malermestre også hænger på undervisningspligten i fag som eksempelvis dansk, matematik og engelsk. De unge lærlinge springer grundforløb 1 og 2 på hver 20 uger over på de Tekniske Skoler og starter direkte hos malervirksomhederne, som samtidig bliver ansvarlige for, at de lærer alt det, de lærer på introforløbet på de Tekniske Skoler inklusiv de boglige fag som engelsk, dansk mv. Dvs. virksomhederne har overtaget undervisningspligten for fag uden relevans for fagets faglighed, og det giver jo ikke mening, siger Willi Becke og fortsætter:

- Samtidig har vi et generelt problem med at tiltrække nok elever, og sammenholdt med at vi reelt ikke kan tilbyde Mesterlæreuddannelsen, er det et stort problem. Derfor mener jeg, at der hurtigst muligt bør ske ændringer. Mesterlæreuddannelsen blev oprindelig lavet specielt til de elever, der var skoletrætte, og så er det ikke særligt tiltrækkende for de unge mennesker, at de skal starte med et grundforløb på 20 eller 40 uger på en Teknisk Skole for at blive maler. Jeg synes, vi bør have den gamle Mesterlæreuddannelse tilbage.

Det faglige fællesudvalg
Lærlingeuddannelserne er underlagt Undervisningsministeriets bekendtgørelser om bygningsmaler-, skiltetekniker- og autolakereruddannelsen. Malerfagets faglige Fællesudvalg bidrager til uddannelsen ved at fastlægge uddannelsens varighed, fordeling af praktik- og skoleophold samt mål for område- og specialefag. Dvs. den malerfaglige del af uddannelsen. DI Byggeri Malersektionen er imidlertid ikke medlem af fællesudvalget.

- Vi har i 15 år forsøgt at blive medlem af fællesudvalget, hvor Malerforbundet, Danske Malermestre og AutoBranchens ArbejdsgiverForening er repræsenteret, men der er gået politik i det, og i stedet for at se på, hvad der er godt for eleverne, står vi i den kedelige situation, at vi med et ret stort elevoptag, ikke har nogen indflydelse på uddannelsen fortsætter Willi Becke.

DI Byggeri Malersektionen

DI Byggeri Malersektionen er en ud af 26 sektioner under DI Byggeri. Malersektionen skaber bedre betingelser for sine medlemmer ift. at drive virksomhed, og er med til at synliggøre malerfagets vigtige aftryk på byggerierne. Der arbejdes derforuden med at sikre gode overenskomster.

-dc

23/8 2022