bygma
bygma
scroll
Asbest skal tages dødsens alvorligt Asbest er et naturligt mineral med høj varmeresistens og lang holdbarhed. Derfor blev asbest tidligere anvendt i byggematerialer som tag- og facadebeklædning, brandsikring og isoleringsmaterialer.

Asbest skal tages dødsens alvorligt

- Desværre opererer vi i en branche, hvor der ofte sigtes efter laveste pris på bekostning af sikkerheden, siger direktør Ulrik Sørensen fra Karl Popp

Af Dan Bjerring

Der har gennem de senere år været stigende fokus på asbest og de livsfarlige sygdomme, det medfører, hvis ikke man behandler asbest efter de foreskrevne regler.

Der har været adskillige eksempler på, at danske virksomheder har behandlet asbest lemfældigt og dermed udsat deres medarbejdere for livsfarlige sygdomme. Der er ligefrem et eksempel på en virksomhed, hvor en arbejdsleder snød med asbestrapporterne og forsøgte at manipulere med medarbejdernes helbred.

En af de virksomheder, der gennem snart 40 år har beskæftiget sig med nedrivning og ikke mindst haft fokus på asbest, er Karl Popp A/S i Hundige syd for København. Virksomheden har 33 ansatte, som beskæftiger sig næsten udelukkende med asbestsanering. Dertil komme indlejet mandskab, der dog altid arbejder sammen med firmaets egne ansatte og skal overholde de samme sikkerhedsregler og standarder.

Direktør Ulrik Sørensen fortæller til BygTek, at de ansatte, der arbejder med asbestsanering, er uddannet efter forskrifterne, og der føres jævnligt tilsyn med pladserne:

- De fleste af vores ansatte har arbejdet i branchen i mange år - fire af dem har sågar arbejdet med asbest siden 1986 - og halvdelen af de ansatte har været her i mere end fire år. De er også gode til at sige til hinanden, hvis nogen ikke skulle udføre tingene korrekt, og dermed vogter de både på firmaets renommé og på hinanden. Vi har aldrig haft alvorlige sager med Arbejdstilsynet eller med miljømyndighederne. Det samme gælder med miljøkontrollen i kommunerne, siger Ulrik Sørensen.

Der bliver indført en autorisationsordning omkring nedrivning af ejendomme og behandlingen af asbest, og her er Karl Popp klar til at opfylde kriterierne:

- Vi har faktisk gennem årene selv som medlemmer af Dansk Asbestforening og senere Nedrivningssektionen i DI Dansk Industri arbejdet for at få indført en sådan autorisationsordning. Karl Popp var faktisk med til at stifte Dansk Asbestforening, fortæller direktøren.

Jo før - des bedre
Ulrik Sørensen understreger, at jo tidligere virksomheden kommer ind i billedet i forbindelse med en nedrivning, jo bedre er det:

– Er der lavet det rigtige udbud fra ingeniørernes side, kommer vi ind i billedet fra begyndelsen. Så er der nemlig registreret, at der er asbest i sagen. Så tager hovedentreprenøren os med for at give en pris på asbestdelen, når han afleverer sin pris på hele opgaven. I andre sager finder man asbest undervejs, og så kommer vi ind ad hoc. Så skal vi i gang med det samme, og vi har alle typer opgaver - fra ’fru Sørensen’ hvor der drysser asbest fra et rør i kælderen, og til store industri værksteder, der var ved at blive lukket, fordi der er asbest alle vegne.

Karl Popp har gennem årene jævnligt haft besøg af Arbejdstilsynet, og det munder altid ud i en konstruktiv snak:

- Der er aldrig givet bøder for manglende sikkerhed, men vi har engang oplevet et strakspåbud, der blev trukket tilbage dagen efter, da vi fortalte, hvordan sagen hang sammen. Vores medarbejdere har alle de nødvendige værnemidler til rådighed, og vi lægger meget vægt på, at de bliver anvendt, lyder budskabet.

Og det er hårdt arbejde at miljøsanere. Sundhedsreglerne foreskriver, at man kun må bære maske 3-4 timer dagligt, da man ellers risikerer at få vand i lungerne. Der skal også holdes forlængede hvilepauser, fordi udstyret er krævende at bære:

- Hos Karl Popp vægter vi altid håndværkernes sikkerhed og sundhed højest. Desværre opererer vi i en branche, hvor der ofte sigtes efter laveste pris på bekostning af sikkerheden. Det er unfair og ikke i orden. Vi står altid på mål for et ordentligt stykke arbejde – hele vejen igennem. Vi tilrettelægger arbejdet, så vi passer godt på vores medarbejdere og de, der skal opholde sig på området efterfølgende, siger Ulrik Sørensen.

Asbest allevegne
Karl Popp har blandt andet medvirket til, at der er etableret en nedrivningsuddannelse, som foregår i Horsens:

- Så ved fagbevægelsen også, at nu bliver folk ikke kun uddannet en uges tid i at behandle asbest, men de bliver uddannet til alt ’historisk støv’. Det er en meget bred uddannelse, fordi der er mange facetter af asbest. Derfor er det også ekstremt godt, at vi her i firmaet har nogle folk, der har været her så mange år.

- Vi har blandt andet fjernet asbest i de store toppakninger på DSB’s diesellokomotiver, og næste dag står folkene nede i det københavnske net af fjernvarmerør. På den grønlandske samling i Brede var alle museumsgenstande sprøjtet med DDT, og da havde vi folk ude at rense dem, før de blev sendt tilbage til Grønland. Det tog ti måneder, og vi skulle rense 137.000 stumper. Vi har også renset hele Tøjhusmuseet for DDT, fortæller Ulrik Sørensen.

Han understreger, at der er asbest i næsten samtlige bygninger fra 1960'erne og frem. Og det er ikke kun i tagkonstruktionen, men overalt i bygningerne:

- Det gælder eksempelvis bygninger, hvor arkitekten Arne Jacobsen har tegnet byggeriet. Dengang tænkte man jo ikke på, hvor farlig asbest er. Det er utroligt, hvor meget asbest, der findes i bygninger. Vi har i mange år som forening forsøgt at komme ind på faguddannelserne og undervise eksempelvis murer-, tømrer- og blikkenslagerlærlinge om asbest, men det har været forgæves. Baglandet burde gøre meget mere ud af at lære de unge at passe på sig selv, så de ved, hvor de skal være opmærksomme på, om der er asbest. Der findes eksempelvis asbest i alle gamle badeværelser, hvor det findes i fliseklæberen, siger Ulrik Sørensen, der selv oprindelig er uddannet murer og bygningskonstruktør

Han er ikke i tvivl om, at vi kommer til at slås med asbest i årtier fremover. Derfor er det også en utopi at forestille sig, at asbesten skal fjernes inden for en overskuelig årrække:

- I stedet bør man indføre en ordning, så al asbest bliver registreret via BBR-registreret. Så ved man, hvor det findes i fremtiden, når man skal arbejde på de eksisterende bygninger. Det gælder såmænd både private bygninger, offentlige bygninger og erhvervsbygninger, slutter han.

27/11 2023