left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Nedrivning & Miljøsanering

 • Dansk Miljøanalyse efterlyser centralt asbestregister

  Dansk Miljøanalyse efterlyser centralt asbestregister

  SPONSORERET INDHOLD: Dansk MiljøAnalyse efterlyser et centralt asbestregister, hvor alle forundersøgelser burde ligge, så at bygherrer/entreprenør/rådgivere kan trække nødvendig viden
 • Hvis du spørger min mor…

  Hvis du spørger min mor…

  …så tror jeg nok, at hun har været noget bekymret for, hvordan jeg ville ende...
 • Nedriver slipper med bøde i kartelsag

  En nu 76-årig tidligere ejer af en nedrivningsvirksomhed er i går ved Retten i Holbæk idømt en bøde på 100.000 kroner for overtrædelse af konkurrenceloven
 • 30 % vækst i første halvdel af 2018

  30 % vækst i første halvdel af 2018

  Grønt fokus udgør en stor del af J. Jensen-koncernens store omsætningsvækst i første halvår
 • Minister vil skrotte affaldsgebyr

  Minister vil skrotte affaldsgebyr

  Erhvervsminister Rasmus Jarlov lægger op til helt at afskaffe det affaldsgebyr kommunerne opkræver for at administrere virksomhedernes affald. Et forslag, som Dansk Byggeri bakker 100 procent op om
 • Lad os i fællesskab tage kædeansvar i byggebranchen

  Lad os i fællesskab tage kædeansvar i byggebranchen

  Hvis byggebranchen skal være én af de bedste brancher at arbejde i, kræver det, at vi er villige til tage ansvar for alle, der går på vores byggepladser, lyder det fra produktionschefen i nedrivningsvirksomheden Kingo Karlsen
 • Nu skal der styr på asbest i bygningsmassen

  Nu skal der styr på asbest i bygningsmassen

  En arbejdsgruppe har præsenteret 20 forslag til en mere effektiv indsats mod asbest i de eksisterende bygninger
 • PVC-afgifter kendes ikke i andre EU-lande

  PVC-afgifter kendes ikke i andre EU-lande

  Skatteministeren afviser kritik fra Det Økologiske Råd omkring fjernelsen af afgifterne på PVC og ftlater
 • Nye krav til selektiv nedrivning bakkes op af DM&E

  Miljøstyrelsens rapport om selektiv nedrivning foreslår en række nye krav til bygherre og entreprenører i forbindelse med nedrivning - brancheforeningen Danske Maskinstationer og Entreprenører bakker op
 • Oprensning af jordforurening gøres billigere

  Et nyt forskningsprojekt kan være med til at sænke prisen på oprensning af jord- og grundvandsforureninger med op til 10 %
 • Nedrivningssektion: Eksperter må trække grænserne

  Nedrivningssektion: Eksperter må trække grænserne

  Der skal være meget klare, entydige og firkantede regler, som ikke kan bøjes fra sag til sag
 • Inviterer til åbent hus i ny nedbrydningsafdeling

  Inviterer til åbent hus i ny nedbrydningsafdeling

  Kingo har kontinuerligt haft store nedbrydningssager i det Nordjyske. Nu er nedbrydningsafdeling samt modtageplads med jordrens og recycling i Aalborg Øst blevet en realitet
 • Gasser af opløsningsmidler suges ud under forurenet ejendom

  Gasser af opløsningsmidler suges ud under forurenet ejendom

  Styret boring i yderste potens – gasser af chlorerede opløsningsmidler suges ud under forurenet ejendom
 • Kompliceret nedrivning af gammel politistation

  Kompliceret nedrivning af gammel politistation

  Nedbrydning af den tidligere Lyngby Politistation er næsten slut, men det har været kompliceret for den indeholdte en lang række miljøforurenede materialer, der stillede store krav til håndteringen
 • Ny PCB-grænse forringer genbrugsmuligheder

  Ny PCB-grænse forringer genbrugsmuligheder

  Hidtil har man renset maling af, hvis der kunne måles mere end 0,1 mg/kg PCB i væggen og så var materialet rent. Men nu har Miljøstyrelsen indført en ny grænse for PCB på 2 mg/kg og så er genbrugsmulighederne begrænsede
 • En radonramt kælder kan hurtigt udbedres

  En radonramt kælder kan hurtigt udbedres

  Det behøver ikke vælte budgettet at opgradere kælderen til nye radonsikre opholdsrum med kontor, hobbyrum eller børneværelse. Der findes effektive membranløsninger og som boligejer kan man få håndværkerfradrag på arbejdet
 • Sidste chance for radonmåling denne vinter

  Sidste chance for radonmåling denne vinter

  Det kan være en god idé at undersøge sin bolig for den radioaktive gasart radon, hvis man bor, hvor der er meget radon i undergrunden. Men det er om vinteren, man skal teste sit hus, for det giver det bedste måleresultat
 • Radon kan give ekstra opgaver i byggeriet

  Radon kan give ekstra opgaver i byggeriet

  Flere husejere har fået øjnene op for farerne ved radon. Det betyder, at der ligger flere opgaver og venter på landets håndværkere, hvis de specialiserer sig, lyder vurderingen fra Dansk Byggeri
 • Ny SBi-anvisning om PCB

  SBi-anvisning 268 beskriver, hvordan PCB-forurening af indeluften afhjælpes og håndteres, når man renoverer eller nedriver bygninger med PCB
 • Privat nedrivning kan koste dyrt

  Privat nedrivning kan koste dyrt

  Når brokker og affald fra en privat nedrivning pludselig viser sig at indeholde miljøskadelige stoffer, ender det med en regning på op til flere hundrede tusind kroner, som boligejerne må betale af egen lomme
 • Måling af PCB i indeluften

  Måling af PCB i indeluften

  BYG-ERFAs nye erfaringsblad beskriver, hvornår der er begrundet mistanke om PCB i indeluften og anviser forløbet af en forundersøgelse
 • Grænse for PCB i byggeaffald fastsat

  Grænse for PCB i byggeaffald fastsat

  Miljøstyrelsen indfører nu en grænse for indhold af PCB i byggeaffald, så affaldet kan bruges igen uden risiko for utilsigtet spredning af stoffet i miljøet
 • Gode råd mod skimmelsvamp

  Gode råd mod skimmelsvamp

  Om vinteren vil vi gerne holde på varmen og lufter derfor mindre ud. Men særligt i ældre boliger er der risiko for, at det kan føre til fugt og skimmelskader
 • Kamp mod affaldsfusk

  Kamp mod affaldsfusk

  Alle aktører inden for byggeaffald er enige om, at dokumentationskravene ikke er fulgt med de seneste års markante stigning i procedurekrav og viden i forhold til screening for miljøskadelige stoffer
 • Ingen nedrivning uden affaldsplan

  Ingen nedrivning uden affaldsplan

  Dansk Byggeri henviser boligejere med nedrivningsplaner til at kontakte Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald for at blive vejledt