Aktuelle nyheder - Nedrivning & Miljøsanering

Asbestaftale trækker ud

Asbestaftale trækker ud

I bedste fald sker den endelige vedtagelse til efteråret, idet da aftaleteksten skal ’jurist-lingvist-behandles’, oversættes til de relevante sprog samt godkendes af EU-Parlamentet

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Søren Søndergaard fra Enhedslisten har på vegne agf Folketingets Europaudvalg spurgt beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen om, hvornår Ministerrådet forventes at godkende aftalen med EU-Parlamentet om direktivet om beskyttelse af arbejdstagere mod asbest.

Ministeren oplyser, at forhandlerne fra EU-Parlamentet og det svenske EU-formandskab, som repræsenterer Ministerrådet i forhandlingerne, indgik tirsdag den 27. juni 2023 en foreløbig aftale om direktivet om beskyttelse af arbejdstagere mod asbest:

- Den foreløbige aftale forventes drøftet på et kommende møde i ambassadørkredsen (Coreper), som kan godkende eller forkaste aftalen med kvalificeret flertal, oplyser Ane Halsboe-Jørgensen.

Jurist-lingvist-behandles
Den præcise dato for det nævnte ambassadørmøde kendes endnu ikke, men det svenske formandskab planlægger efter, at det bliver den 12. - eller 19. juli:

- Derefter skal direktivet vedtages af på et ministerrådsmøde. Det forventes at ske i løbet af efteråret, da aftaleteksten skal jurist-lingvist-behandles, oversættes til de relevante sprog samt godkendes af EU-Parlamentet, inden Ministerrådet endeligt vedtager direktivet, slutter Ane Halsboe-Jørgensen.

Læs mere om Nedrivning & Miljøsanering

5/7 2023