scroll
Asbestarbejde bliver ren wild west for EU-virksomheder

Asbestarbejde bliver ren wild west for EU-virksomheder

EU-regler om gensidig anerkendelse af udenlandske virksomheders kvalifikationer betyder, at arbejdere fra andre lande kan få let adgang til arbejde med asbest herhjemme uden samme krav som for danske arbejdere

Af Dan Bjerring
Christiansborg

3F er ifølge Fagbladet stærkt bekymret for, at udenlandske virksomheder kan arbejde med nedrivning af asbest i Danmark uden at skulle leve op til de samme krav, som danske firmaer.

Lovforslaget om en ny autorisationsordning for arbejde med asbest netop har været i høring. 3F peger på, at EU’s tjenesteydelsesdirektiv  betyder, at arbejdere fra udlandet i nogle situationer vil få let adgang til arbejde med asbest herhjemme.

Vel at mærke uden at blive mødt af de samme uddannelseskrav og regler, som gælder for de danske virksomheder og arbejdere.

Smuthuller skal lukkes
Arbejdsmiljøkonsulent Flemming Hansen, 3F Byggegruppen understreger over for Fagbladet, at der bør være samme krav til de udenlandske virksomheder og arbejdere som til de danske:

- Der er en hel del udenlandske firmaer og arbejdstagere, der arbejder med nedrivning af asbest i Danmark.

- De skal ikke kunne smutte under radaren. Der er nogle smuthuller, som vi absolut skal have lukket, siger han.

Folketing besluttede sidste forår at indføre en autorisationsordning for virksomheder, der udfører asbestarbejde i Danmark. Samtidig blev lagt op til krav om ens uddannelser ved ind- og udvendigt arbejde med asbest. Det er der ikke er i dag.

Ikke muligt at kontrollere
Men ifølge Fagbladet kan eksempelvis en rumænsk virksomhed, der har ret til at nedrive asbest i hjemlandet, ikke få afslag på en autorisation i Danmark.

Samtidig vil virksomheden – i modsætning til de danske – være undtaget fra kravet om få kontrolleret virksomhedens kvalitetsledelsessystem.

Det betyder i praksis, at der ikke er mulighed for at kontrollere, om asbestarbejdet udføres forsvarligt.

Myndighederne kan heller ikke trække autorisationen til et udenlandsk firma tilbage og dermed i praksis ikke kunne forbyde virksomheden at nedrive asbest i Danmark,.

Efterlyser ens krav
Skal danske virksomheder i fremtiden have en autorisation til at arbejde med asbest i Danmark, bliver det ifølge Fagbladet et krav, at de har en fagligt ansvarlig medarbejder, som har gennemgået en særlig asbest-uddannelse.

Det krav gælder IKKE personer fra andre EU-lande, der vil arbejde midlertidigt som fagligt ansvarlig i en dansk eller udenlandsk virksomhed, som udfører nedrivning af asbest.

Har en person ret til at udføre asbestarbejde i sit hjemland, kan vedkommende ifølge udkastet til lovforslaget ikke få afslag på midlertidigt også at udføre det i Danmark, vurderer 3F Byggegruppen, som efterlyser ens krav.

30/1 2024