LCA
LCA
scroll
BAT: Forbyd indkapsling af asbest

BAT: Forbyd indkapsling af asbest

Den kommende generation af bygningsarbejdere bør ikke støde på fortidens synder med asbest

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Det vækker glæde i BAT-kartellet, at der i forbindelse med det nye forlig om arbejdsmiljølovgivningen sættes øget fokus på lovgivningen omkring asbest – ikke mindst at der indføres en autorisationsordning

Men samtidig peger BAT-kartellet over Folketingets Beskæftigelsesudvalg på, at der også skal gøres noget gennem EU.

EU-Kommissionen præsenterede i efteråret sit udspil til en revision af Asbestarbejdedirektivet, men direktivet havde ifølge BAT ikke et ambitionsniveau, der kan matche omfanget af de problemer, som asbest betyder for medarbejdere i byggeriet - såvel som borgere i det hele taget i Europa:

- Kommissionen og Rådet har ensidigt valgt at fokusere på grænseværdien for asbest, på trods af at det adskillige gange er dokumenteret, at der ikke findes en værdi, hvor man sikkert kan eksponeres for asbest, noterer BAT.

Anbefalinger
EU Parlamentet vedtog ellers sidste år en lang række anbefalinger for, hvor man kunne forbedre det gældende direktiv på en måde, der ville øge arbejdsmiljøet og sundhedstilstanden i byggebranchen:

BAT peger på især fire punkter, hvor man med fordel ville kunne sætte ind for at øge sikkerheden i branchen.

Danske krav som minimumskrav
For det første at øge de obligatoriske uddannelseskrav i direktivet:

- Man kunne med fordel se på kravene i den danske bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser og gøre dens krav gældende som minimumskrav på europæisk plan. Derudover ville en indførelse af et obligatorisk certifikat efter endt uddannelse gøre det nemt for myndigheder at se, om de pågældende medarbejdere på en byggeplads havde kvalifikationerne for at håndtere asbest uden fare for egen eller andres sikkerhed. Da arbejdskraften i bygge- og anlægsbranchen er meget mobil, ville løftede uddannelseskrav løfte sikkerheden bredt på tværs af hele kontinentet, noterer BAT.

Undtagelsesbestemmelser bør fjernes
For det andet undtager det eksisterende Asbestarbejdedirektiv en række typer arbejde fra direktivets bestemmelser.

Det gælder eksempelvis kortvarigt arbejde, ikke-letsmuldrende arbejde og arbejde med prøvetagning:

- Som blandt andre Kommissionen har påpeget, kan asbest ikke håndteres sikkert – end ikke i små mængder eller i kort tid – uden de rette forholdsregler. Derfor bør alt asbestarbejde omfattes af direktivet og undtagelserne bør derfor fjernes, mener BAT.

Forbudt i mere end 30 år
Der henvises også til, at det er over 30 år siden, Danmark forbød brugen af asbest, men asbesten er stadig vidt udbredt i bygningsmassen.
Det skyldes ikke mindst, at man i stort omfang vælger at indkapsle asbesten, når man støder på den:

- Kommissionen har med visionen om en renoveringsbølge lagt op til, at der skal renoveres millioner af bygninger på tværs af Europa, og det betyder, at ligeså mange bygningsarbejdere vil blive konfronteret med indkapslet asbest. Lad os ikke begå samme fejl igen og også lade den kommende generation af bygningsarbejdere støde på fortidens synder. Det er på tide med et forbud mod indkapsling, mener BAT.

Det største fremskridt
Sidst, men ikke mindst, er et af de største fremskridt i kampen mod asbest den danske aftale om at indføre en autorisationsordning for virksomheder, der skal udføre asbestarbejde:

- En lignende ordning på europæisk plan vil ikke alene kunne skabe lige konkurrencevilkår for virksomheder på det indre marked, men det vil også hjælpe myndigheder på tværs af landegrænser med at identificere virksomheder, der gentagende gange ikke har levet op til standarderne, slutter BAT.


2/4 2023