Aktuelle nyheder - Nedrivning & Miljøsanering

BAT: Nye asbestregler undergraver arbejdsmiljøet i byggebranchen

BAT: Nye asbestregler undergraver arbejdsmiljøet i byggebranchen

Selv om forbuddet mod asbest i Danmark har været gældende i mere end 30 år, så bliver arbejdere i byggeriet såvel som danskere i almindelighed løbende eksponeret for asbest

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Asbest er stadig en af de største udfordringerne i byggebranchen, og BAT-kartellet understreger i et notat til beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen, at det er vigtigt, at sidste års asbestaftale bliver fulgt til dørs med masser af ressourcer og et fokus på implementeringen.

BAT erkender, at aftalen om at indføre en autorisationsordning for virksomheder, der arbejder med asbest er et stort og vigtigt skridt:

- Det vil i praksis være med til at rydde ud i de mange selskaber, hvor forholdene ikke er i orden. Det vil skabe lige konkurrencevilkår for alle de arbejdspladser, hvor der er styr på sikkerheden og arbejdsmiljøet, skriver arbejdsmiljøkonsulent Allan Leegaard blandt andet.

Ikke bedre end implementering
Men samtidig konstaterer han, at enhver aftale ikke er bedre end sin implementering:

- Det bliver helt essentielt, at der afsættes nok ressourcer til at kunne løfte ordningen i praksis. Det kræver at der afsættes tilstrækkeligt med mandskabstimer til at undersøge og kontrollere de autoriserede virksomheder og til at vedligeholde ordningen. Hvis ikke der afsættes tilstrækkelige ressourcer bliver ordningen ikke mere værd, end det papir, den er skrevet på. Der findes i dag en række undtagelser for asbestbekendtgørelsens regler. Tager man den nyeste viden på asbestforebyggelsesområdet i betragtning er det tydeligt, at disse regler er en faretruende undergravning af arbejdsmiljøet i bygge- og anlægsbranchen, påpeger han.

Asbestarbejde skal udføres med største forsigtighed
Det gælder blandt andet, at der gøres forskel på indvendigt og udvendigt asbestarbejde, selvom de seneste historier i medierne tydeligt viser, at udvendigt asbestarbejde ikke alene kan udsætte medarbejderne for asbesteksponering, men også mange andre i nærmiljøet:

- Det er på tide én gang for alle at slå fast, at asbestarbejde skal udføres med største forsigtighed uanset, hvor det foregår. I dag ser vi desværre, at meget asbest indkapsles når det opdages under renovering. Andre steder ser man, at eksempelvis kendte asbestforekomster som eternittage indkapsles i stedet for at blive fjernet helt. Når asbest indkapsles eller forsegles, sendes regningen og risikoen videre til den næste generation af håndværkere, oplyser Allan Leegaard.

BAT vil have indkapsling af asbest forbudt, og at der skal stilles krav til, at asbest skal fjernes, når det findes.

Læs mere om Nedrivning & Miljøsanering

30/3 2023