Aktuelle nyheder - Nedrivning & Miljøsanering

Beskæftigelsesminister overvejer hårdere straf for asbesthumbugAsbest kan give lungehindekræft, der i stort set alle tilfælde er uhelbredelig, og en lang række andre kræftsygdomme. Sygdommene kan opstå op til 30-40 år efter, at man har været udsat for asbest.

Beskæftigelsesminister overvejer hårdere straf for asbesthumbug

En konkret sag, hvor en byggeleder har vildledt et tømrersjak med falske asbestprøver, har fået beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) op af stolen

Del artiklen på

Af Daniel Christensen og Dan Bjerring

- Det er rent ud sagt noget svineri.

Så klar i spyttet var beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) på et samråd i Beskæftigelsesudvalget onsdag eftermiddag. Ministeren var blevet indkaldt for at svare på en række spørgsmål, om hvordan han vil sikre et asbestfrit Danmark, og på baggrund af en konkret sag fra Øster Søgade i København, hvor en byggeleder havde svindlet med nogle asbestprøver.

Og Peter Hummelgaard stak ikke noget under stolen.

- Man skal altid være påpasselig i sager, hvor der endnu ikke er faldet dom, men hvis det, der er blevet beskrevet i pressen, står til troende, så synes jeg, at det er afskyvækkende og forargeligt, sagde ministeren under samrådet og tilføjede:

- Vi kan ikke lovgive os til, at sådan noget bliver forhindret, men vi kan have fokus på, om sanktionerne er stærke nok.

Sjak betalte asbestprøve af egen lomme
I starten af september beskrev Fagbladet, hvordan en byggeleder blev bortvist og politianmeldt, efter at han havde snydt med svaret på en test, der påviste asbest i forbindelse med renoveringen af en række ejendomme, hvor tagene skulle skiftes ud. Tømrersjakket bestående af fire svende og nogle lærlinge fattede mistanke om, at der var asbest på byggepladsen, da der var meget snavset og lå en masse støv og rester af gamle eternitplader under den indvendige del af det tag, som de skulle udskifte.

Efter en diskussion fik tillidsmanden byggelederen til at foretage nogle prøver for asbest, der blev sendt til Dansk Miljø Analyse i Vedbæk. Ugen efter fortalte byggelederen, at begge prøver var negative.

Tillidsmanden og hans kolleger var dog ikke overbeviste, og de afleverede nogle dage efter et stykke skifereternit fra det gamle tag til Dansk Miljø Analyse, som de af egen lomme betalte 1500 kroner for at få lavet en hurtig undersøgelse af.

Svaret kom få timer senere og viste, at der var asbest.

Forsøgte at slippe udenom
Tillidsmanden bad derfor ganske naturligt om at se svarene på de første to prøver, hvor byggelederen hævdede, der ikke var påvist asbest, og efter at have forsøgt at slippe uden om sendte han et billede af svarene, hvoraf der fremgik, at der ikke var fundet asbest.

Tømrersjakket tog endnu en gang kontakt til Dansk Miljø Analyse, som oplyste, at der VAR fundet asbest i den ene af de første to prøver.

Det fik byggelederen til at tilstå, og derefter trådte firmaets - Snedkermesterfirmaet Arne Pedersen - ledelse i karakter og bortviste ham.

Mulig hårdere sanktions af snyd og humbug 
Fra 1. september 2021 blev bødeniveauet for overtrædelse af arbejdsmiljøloven ifølge beskæftigelsesministeren hævet, og den gælder også for overtrædelse af asbestreglerne.

- Det betyder ikke, at jeg vil afvise, at der kan være behov for kraftigere sanktioner. Og det vil vi gerne drøfte yderligere. I første omgang kan jeg konstatere at arbejdstilsynet har bedt politiet undersøge den konkrete sag fra Øster Søgade. Det synes jeg er fornuftigt, og den efterforskning synes jeg, man skal lade gå sin gang. Politisk set vil jeg dog ikke afvise, at der kan være behov for at skærpe sanktionerne overfor eventuel snyd og humbug yderligere, sagde Peter Hummelgaard under onsdagens samråd.

Han afviste at blive mere konkret om den aktuelle sag, så længe politiet undersøger den, men han kunne da oplyse, at Arbejdstilsynet hverken havde kunnet forbyde eller påbyde noget på arbejdsstedet i sagen, da det pågældende arbejde var ophørt, da tilsynet kom på besøg.

Når Arbejdstilsynet har fået politiets rapport, vil tilsynet tage stilling til, om asbestbekendtgørelsen er overtrådt, og om der derfor bør rejses tiltale.

Læs mere om Nedrivning & Miljøsanering

6/10 2021