Aktuelle nyheder - Nedrivning & Miljøsanering

Det er for svært at genbruge i byggeriet- Vi ved, materialerne er derude, men ikke hvor. Vi mangler platforme, hvor man kan distribuere genbrugsmaterialer især større partier, siger Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald

Det er for svært at genbruge i byggeriet

Manglen på salgskanaler for brugte byggematerialer gør det næsten umuligt at udnytte de enorme mængder byggeaffald herhjemme, lyder det fra flere, der efterlyser digitale markedspladser

Del artiklen på

Da Lendager Group med Upcycle Studios havde sat sig for at genbruge gamle byggematerialer i det måske mest ambitiøse boligprojekt herhjemme inden for genbrug og upcycling, blev de udfordret. Alvorligt udfordret. For hvor finder man sådanne materialer til hele 20 byhuse? Arkitekt Mathias Ruø Rasmussen har fortalt til BygTek, at det var en lang og sej proces, der tog mange måneder.

- Jeg har undervejs ringet rundt og snakket med rigtig mange nedrivere, og de skal jo kunne levere en vis mængde, for at det er interessant til et så stort byggeri. Når vi så hørte om noget, så var det lige pludselig væk. Det går meget stærkt i nedriverbranchen, så du er nødt til at holde udkig med, hvad der skal rives ned, inden det sker.

- Når vi hørte om materialer, så var de lige pludselig væk. Det går meget stærkt i nedriverbranchen, så du er nødt til at holde udkig med, hvad der skal rives ned, inden det sker, fortæller arkitekten Mathias Ruø Rasmussen fra Lendager Group, der brugte måneder på at jagte genbrugsmaterialer.

Uoverskueligt marked
Men det lykkedes. Lendager Group fik fremskaffet et meget stort parti frasorteret gulve, vinduer fra en stor boligrenovering oppe i Himmerland og nedknust beton fra metrobyggeriet i så fin kvalitet, at det kunne genbruges som ny beton i konstruktionen, og nu er byggeriet netop færdigt.

Men det er langt fra alle, der er drevet af samme ukuelighed og idealisme, eller har tiden til at ringe landet tyndt for at finde materialer – de giver op – for markedet er meget uoverskueligt, fortæller Katrine Hauge Smith, der til daglig arbejder på Teknologisk Institut og har stor erfaring med cirkulær økonomi i byggebranchen.

Hun er netop i gang med en undersøgelse om markedsportaler for genbrug og genanvendelse af byggematerialer.

- Genbrugsmarkedet kan være meget uoverskueligt. Det består af mange mindre virksomheder, hvor nogle har specialiseret sig i en bestemt type genbrugt byggemateriale, mens andre har et bredt sortiment. Som aftager af materialerne skal man kende virksomhederne og gøre et grundigt forarbejde for at finde de rigtige materialer til sit projekt, særligt hvis det drejer sig om de store mængder. Det kan blive et meget uoverskueligt projekt, der risikerer at bremse de gode intentioner, fortæller hun.

’Den største udfordring er ikke materialerne, for dem er der masser af derude. Det er at få skabt en forsyningssikkerhed, så den, der står med et bjerg af vinduer, også kan afsætte dem. Samtidig er upcycled byggeri underlagt de almindelige garantiregler, så vi skal også hele tiden holde os kvaliteten for øje, og så må vi se, hvor langt ud vi kan komme af den vej.’

Administrerende direktør Robin Feddern fra Arkitektgruppen, der er partner og bygherre på Upcycle Studios og Ressourcerækkerne

Et parti planker tæt på dig
En del af løsningen er ifølge Katrine Hauge Smith digitale markedsportaler, som de kendes fra udlandet. I Sverige har de portalen Loop Rocks med fyldningsmateriale, sten, grus og jord, hvor man både med app og et geografisk kort kan finde eller efterlyse materialer tæt på, hvor man har brug for det. Portalen har cirka 9000 brugere. Mens de i Holland har Harvestmap, hvor man også via et kort kan finde genbrugsmaterialer i nærheden fx vinduer, planker eller isoleringsplader.

- Ved hjælp af markedsportaler kan udbud og efterspørgsel af de cirkulære ressourcer matches. Der er et stort potentiale, og det er ikke uden grund, at markedsportaler er på vej frem, siger Katrine Hauge Smith.
Hun understreger samtidig, at sådanne portaler ikke kun bør have som formål at forbinde købere og sælgere af genbrugsmaterialer. De bør også være med til at sikre, at markedet bygger på kvalitetsprodukter.

- En portal skal understøtte de rigtige data, der beskriver materialernes kvalitet, både teknisk og miljømæssigt. Og det skal være systematiserede data, der er lette at trække ud og som med fordel kan bygge på de ressourcekortlægninger, der ofte laves, inden bygningerne rives ned, siger Katrine Hauge Smith.

- På den hollandske portal Harvestmap.org kan man finde genbrugsmaterialer lige i nærhed af, hvor man skal bruge dem.

Et klart behov
Anke Oberender, der er centerleder i Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald(VHGB), der netop har deltaget på Building Green i en VIP-diskussion om, hvordan man laver cirkulær omstilling til en god forretning, er enig i, at det er for svært at finde byggematerialer, der kan genbruges i nyt byggeri.

- Vi ved, materialerne er derude, men ikke hvor. Så vi mangler platforme, hvor man kan distribuere genbrugsmaterialer især større partier. Det er der et klart behov for, og hvis vi for alvor vil have flyttet noget i forhold til det potentiale, der er i en bedre udnyttelse af byggeaffaldet, så er det en af de løsninger, der skal skrues op for, siger hun og fortæller, at problemet jævnligt dukker op, når folk henvender sig for at få vejledning og information.

- Det er det vi hører. Enten indirekte eller direkte, når vi snakker med folk. Nogle spørger os jo direkte, hvor de f.eks. kan købe genbrugsmursten.

Tekst og foto af Johannes H. Nørgård


Fakta: Del din viden

Teknologisk Institut udbygger løbende sin undersøgelse om markedsportaler. Hvis du har viden om en specifik markedsportal – både danske og udenlandske - eller spørgsmål til undersøgelsen så kontakt Katrine Hauge Smith, 72 20 14 04, khs@teknologisk.dk.


Fakta: Bjerge af byggeaffald

Byggebranchen står ifølge Miljøstyrelsen for over en tredjedel af alt affald i Danmark. Og i 2015, som er det seneste tal, var det steget for tredje år i træk fra 3.618.000 til 4.162.000 ton. Det er fordelt på blandt andet:
Beton: 1.061.000 ton
Mursten: 170.000 ton
Tegl og keramik: 77.000 ton
Blandet fraktioner af ovennævnte: 444.000 ton
Træ: 107.000 ton
Glas: 15.000 ton
Plast: 5000 ton
Kabler: 9000 ton
Asfalt og kultjæreholdigt affald: 889.000 ton
Jern og stål: 263 ton
Isoleringsmateriale: 14.000 ton
Forurenet byggeaffald med bl.a. PCB og asbest: 141.000 ton
Blandet bygnings- og nedrivningsaffald: 450.000 ton
(Miljøstyrelsens affaldsstatistik 2015)

Læs mere om Nedrivning & Miljøsanering

16/11 2018