bygma
bygma
scroll
Dobbeltdør med en omflakkende tilværelseMange mursten kan genbruges til andet end knust vejmateriale

Dobbeltdør med en omflakkende tilværelse

Den nye lovgivning om sortering af byggeaffald har fået en blandt modtagelse, der dog overvejende har været positiv. Der har blandt andet været peget på, at grænsen ved bygninger på 250 kvadratmeter er for højt sat

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Søren Egge Rasmussen fra Enhedslisten, der selv er tømrer, fortalte i sin ordførertale blandt andet, at han har en 35 år gammel genbrugsdobbeltdør, han som tidligere tømrer selv har pillet ned:

- Den havde så meget kvalitet, at jeg ikke kunne smide den i containeren, og den endte så i en skillevægge i en lejlighed inde i Aarhus. Siden hen kom den med ud på landet og blev en dobbeltdør i et hønsehus, og nu er den så en dobbeltdør i mit drivhus. Den er blevet genbrugt i 35 år, fordi den indeholder noget kvalitet, fortalte han blandt andet.

Gælder primært murstenene
Han erkender, at genbruget af byggematerialer nok mest kommer til at gælde murstenene, og her synes han, at det er ærgerligt, at man sætter en grænse på 250 kvadratmeter:

- Der står jo også i lovforslaget, at bygninger fra før 1950, inden man begyndte at bruge for meget kemi, sådan set har en kvalitet. Det er der, vi kunne finde nogle gode mursten, som kan skilles ad, fordi man ikke brugte for meget cement, og som burde komme ind i genbrugssektoren... Jeg kunne godt forestille mig, at vi har nogle firmaer, som er dygtige til at pille de store bygninger med mange etager ned. Så kan andre firmaer specialisere sig i at afmontere et parcelhus eller en mindre villa, og som har noget grej, noget udstyr, som kan håndtere det, når man kun skal pille to etager ned. Jeg tror, der er et erhvervspotentiale, hvis det er sådan, at vi fik taget flere bygninger med, sagde Søren Egge Rasmussen.

Ambitiøse mål
I forbindelse med at man politisk er i gang med at øge kravene til nybyggeriet, hvor man står over for at skulle fastsætte LCA-krav i 2025 har byggebranchen selv foreslået 5,8 kg CO2 pr. kvadratmeter:

- Det er vildt ambitiøst. Genbrugsmaterialer kan medvirke til, at man kan lave noget, der er så vidtgående, så godt, fordi vi politisk har fastlagt, at genbrugsmaterialer CO2-mæssigt sættes til 0, også selv om vi godt ved, at hvis man skal til maskinelt at håndtere nogle mursten, som bliver genbrugt, så er der selvfølgelig et vist energiforbrug i forbindelse med det. Så vi har vedtaget noget, som egentlig skulle fremme genbrug. Så er det vigtigt, at vi får skaffet de her genbrugsmaterialer, og vi får struktur omkring det...

Bekymret for arbejdsmiljøet
Søren Egge Rasmussen havde bemærket, at 3F i et høringssvar udtrykker bekymring omkring arbejdsmiljøet, fordi der kan være visse støvgener i forbindelse med genbrug af materialer:

- Så det er også et spørgsmål om at tage arbejdsmiljøet meget alvorligt, så det ikke ender med, at vi får nogle dårlige arbejdspladser, hvor man går rundt i støv og håndterer nogle byggematerialer, fordi det er det, vi vil politisk, sagde han.

Vindmøller er ’bygninger’
Det blev i øvrigt bemærket, at i forhold til genbrug af byggematerialer regnes vindmøller med som ’bygninger’:

- Jeg synes, det ville være rigtig fedt, hvis man fik udviklet nyt byggeri, hvor man sådan set genbrugte møllevingerne i stedet for at køre dem på deponi. Der er en enkelt bygning på Aarhus Havn, som er gået ind i det koncept. Jeg tror sådan set, at der er en række byggematerialer, som man, hvis man har dygtige arkitekter og ingeniører på, kunne finde nye anvendelsesmuligheder for. Den facadeskærm, der er på en bygning, behøver ikke altid at være, som den plejer. Det behøver ikke bare at være træ, eternit og metal. Det kunne være, at det var nogle genbrugsmaterialer, man fandt ny anvendelsesmulighed for. Det kan helt sikkert komme til at se forfærdelig grimt ud. Det kan også komme til at se smukt ud, hvis man har de rigtige arkitekter på, sagde Enhedslistens ordfører.


17/1 2024