Aktuelle nyheder - Nedrivning & Miljøsanering

Effektiv rensning af PCBSammen med Tscherning, DAB og RenoSyd har Teknologisk Institut gennemført projektet med støtte fra Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) under Miljøstyrelsen.

Effektiv rensning af PCB

To nye metoder inden for rensning af PCB fra bygninger og byggeaffald har vist sig at være effektive og have et stort potentiale for videreudvikling og optimering

Del artiklen på

PCB er udbredt i den danske bygningsmasse, og stoffet kan udgøre et problem for indeklimaet i bygninger. Nogle gange er der så meget PCB i en bygning, at det udgør en sundhedsmæssig risiko for bygningens brugere. Samtidig udgør PCB også et problem, når bygningen rives ned og byggeaffaldet skal behandles.

Katrine Hauge Smith arbejder til daglig på Teknologisk Institut med bl.a. PCB og har netop været med til at gennemføre et projekt, hvor to teknologier, som kan fjerne PCB i bygninger og byggeaffald, er blevet undersøgt:

- I projektet har vi afprøvet to teknologier. Den ene er termisk behandling af bygningen med elpaneler, som kan fjerne indeklimaproblemer fra bygningen og den anden er mikrobølgebehandling af bygge- og anlægsaffald, der kan fjerne PCB fra affaldet, så det kan genanvendes, forklarer Katrine Hauge Smith.

Fleksibilitet til termisk opvarmning
Katrine Hauge Smith har været projektleder på projektet, og hun ser et stort potentiale for begge teknologier og dermed en mulig fremtidig måde at få PCB ud af vores bygninger på - både dem, vi bor i, og dem, vi river ned.

- I dag bliver termisk behandling udført ved at opvarme en hel bygning, men vi har undersøgt, om der er potentiale i at bruge mindre og mere fleksible varmekilder i form af elpaneler, så man kan nøjes med at opvarme dele af bygningen. Med elpanelernes fleksibilitet kan man opvarme et rum ad gangen, hvilket betyder, at bygningen kan være i brug under saneringen, og ikke mindst, at hele bygningen ikke skal opvarmes, siger Katrine Hauge Smith.

Projektpartnerne konkluderer, at termisk behandling med elpaneler er en lovende teknologi til at fjerne PCB forurening. Teknologien er pt. kun 10 % mindre omkostningseffektiv end traditionel termisk oprensning, men har et stort potentiale til at blive optimeret. Teknologien kræver en optimering af strømforbruget f.eks. med varmestyring samt et skinnesystem, der gør elpanelet mobilt.

Fra affald til genanvendelse
Selvom der i Danmark er krav om, at PCB skal fjernes fra bygningen, inden den rives ned, ses ofte, at det ikke bliver gjort. Og når først byggeaffaldet kommer på genbrugspladser kan det være svært at dokumentere renheden, da affaldet kommer fra mange små kilder, fortæller Katrine Hauge Smith:

- I projektet har vi undersøgt anvendelse af mikrobølger til at fjerne PCB, hvilket især har et potentiale for det udokumenterede byggeaffald på genbrugspladsen. Projektet viser, at behandling af PCB forurenet byggeaffald i mikroovnen er en lovende teknologi. Her skal strømforbruget dog også optimeres, før teknologien bliver lige så rentabel både økonomisk og miljømæssigt, som når PCB fjernes fra en bygning. Men der er helt klart et stort potentiale til at rense særligt det 'udokumenterede' affald fra 'de mange små kilder' med denne teknologi. Hvis det lykkes, vil vi kunne sikre, at langt mere byggeaffald er fri for PCB og dermed sende mere af byggeaffaldet til genanvendelse.

Desuden understreger Katrine Hauge Smith, at det vil give mening, at begge teknologier videreudvikles med fokus på optimering af strømforbrug, som er det aspekt, som den miljømæssige og økonomiske analyse har identificeret som afgørende.

-kj

Læs mere om Nedrivning & Miljøsanering

4/12 2019