bygma
bygma
scroll
EU har vedtaget asbeststramninger

EU har vedtaget asbeststramninger

EU har vedtaget et direktiv, der sænker EU's grænseværdi for asbest markant. Og efter en årrække skal medlemslandene foretage yderligere stramninger på området

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Arbejdstagerne i EU skal beskyttes bedre mod asbest. Inden udgangen af 2023 bliver grænseværdien i EU sænket fra 0,1 fibre/cm3 til 0,01 fibre/cm3.

Efter en overgangsperiode på seks år kommer der ifølge aftalen endnu en stramning af reglerne på området. Her bliver en ny målemetode introduceret, så man kan sænke grænseværdien yderligere. Til den tid kan medlemslandene vælge imellem enten at sænke grænseværdien til 0,002 fibre/cm3 eller at fastholde grænseværdien på 0,01 - dog med krav om måling af tynde fibre.

20.000 kræfttilfælde relateret til asbest
Ifølge EUROSTATs opgørelse over anerkendte arbejdsbetingede sygdomme, er der i årene 2012-19 samlet registreret op imod 20.000 kræfttilfælde i EU på grund af asbest.

Danmark valgte at sænke grænseværdien til 0,003 fibre/cm3 fra 1. januar 2022. Senere samme år indgik den daværende regering og alle Folketingets partier en asbestaftale, hvor man blandt andet gav Arbejdstilsynet bedre muligheder for at rejse straffesager mod virksomheder, der bryder asbestreglerne.

Sejr for arbejdstagerne
I foråret 2023 blev der indgået en ny arbejdsmiljøaftale med en bevilling på 1,3 milliarder kroner over fire år, der skal fremtidssikre arbejdsmiljøindsatsen - herunder indsatsen mod asbest.

- En markant sænkning af grænseværdien er en sejr for arbejdstagere i EU. Det er godt, at der i hele EU kommer større fokus på asbest, så færre personer bliver udsat for fare. Skiftende regeringer, vores danske europaparlamentarikere, arbejdsmarkedets parter herhjemme og en række andre har kæmpet denne kamp. Alle skal have ros for, at det nu er lykkedes, og at lønmodtagere på tværs af Europa nu opnår en højere beskyttelse. Man skal ikke blive syg af at gå på arbejde, siger beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

29/10 2023