Aktuelle nyheder - Nedrivning & Miljøsanering

EU strammer krav til håndtering af asbest

EU strammer krav til håndtering af asbest

De danske grænseværdier er dog MEGET lavere, end hvad der er lagt op til fra EU-Kommissionen

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Beskæftigelsesminister Ane Halsbor-Jørgensen har sendt et resumé EU-Kommissionens forslag til ændring af asbestdirektivet.

Der er tale om ændringer i forhold til det forslag, der er kommet fra de folkevalgte politikere i EU-Parlamentet og Ministerrådet om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest.

Kommissionen foreslår at skærpe grænseværdien for erhvervsmæssig eksponering af asbest fra 0,1 fibre/cm3 til 0,01 fibre/cm3. Den danske grænseværdi blev pr. 1. januar 2022 skærpet fra 0,1 fibre/cm3 til 0,003 fibre/cm3, og forslaget forventes derfor ikke at ændre beskyttelsesniveauet i Danmark.

Støtte fra regeringen
Regeringen hilser EU-udspillet velkomment og støtter formålet med at styrke arbejdstageres ret til beskyttelse mod asbest på arbejdspladsen.

Regeringen støtter blandt andet, at grænseværdien for erhvervsmæssig eksponering af asbest skærpes med henblik på at sikre en ensartet og bedre beskyttelse af arbejdstagere i hele EU, men samtidig understreger beskæftigelsesministeren, at Danmark aktivt støtter, at grænseværdien skærpes yderligere end de 0,01 fibre/cm3, som Kommissionen har foreslået.

Det svenske formandskab har senest oplyst, at man er optimistisk i forhold til at kunne opnå en aftale med Parlamentet i slutningen af denne måned. Indholdet af en endelig aftale er endnu ikke kendt.

Skærpelser af Kommissionens krav
Det forventes dog, at aftalen indeholder en grænseværdi for asbest på omkring 0,002 fibre/cm3 og et krav om, at elektronmikroskopi anvendes som målemetode til kontrol af grænseværdien.

Det forventes desuden, at aftalen indeholder en række elementer, som ikke var indeholdt i Kommissionens oprindelige forslag og Ministerrådets indstilling.

- Skærpelser af gældende krav om uddannelse og certificering af virksomheder, som arbejder med nedrivning og asbestrenovering

- Delvis ophævelse af undtagelser for visse krav, når der er tale om arbejde med sporadisk og kortvarig udsættelse for asbest ved et lavt niveau

- Krav om, at analysere behovet for, at direktivet udvides til også at omfatte andre mineralske fibre/materialer.

Skal reduceres til minimum
- Det er ikke muligt at fastsætte en nedre grænse for, hvornår asbest ikke længere er skadeligt, men i henhold til det eksisterende asbestdirektiv, skal eksponeringen for alle aktiviteter, hvor arbejdstagere kan udsættes for støv fra asbest eller asbestholdige materialer, reduceres til et minimum og under alle omstændigheder under den fastsatte grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.

Det er blandt andet. også grunden til, at der, ud over en lav grænseværdi, findes skrappe krav til beskyttelsesforanstaltninger i arbejdet med asbest.

Siden 2005 har asbest været forbudt at importere, producere og anvende mv. i EU.

Størst risiko ved renoveringer
Asbest findes dog fortsat i mange bygninger, selv om det ikke længere anvendes generelt i EU.
Risikoen for eksponering er hovedsagelig forbundet med håndtering af asbest og spredning af asbestfibre under bygge- og anlægsarbejder - eksempelvis i forbindelse med renovering og nedrivning.

Ifølge Kommissionens konsekvensanalyse forventes forslaget at betyde, at 663 tilfælde af kræft – blandt andet lungekræft og lungehindekræft - kan undgås i løbet af de næste 40 år.

Gennemsnitlige omkostninger pr. virksomhed over de næste 40 år vil ifølge analysen være lavere end cirka 110.000 kroner pr virksomhed.

Læs mere om Nedrivning & Miljøsanering

25/6 2023