Aktuelle nyheder - Nedrivning & Miljøsanering

Forskel på asbestregler i Nordjylland og Sydsjælland?

Forskel på asbestregler i Nordjylland og Sydsjælland?

Ifølge Fagbladet 3F har Arbejdstilsynet ladet et nordjysk firma slippe for bøde og påbud for at have højtryksspulet et tag med asbest. I en lignende sag fra Sjælland blev der udstedt en bøde på 54.000 kroner til en virksomhed i Næstved

Del artiklen på

Arbejdstilsynet har ifølge Fagbladet efter fast praksis sendt et bødeforelæg til Næstved Tagrens ApS, fordi der er sket en ’overtrædelse af klare og velkendte regler’:

- Arbejdet var ikke planlagt, tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt forsvarligt, idet der blev anvendt højtryksspuling til rensning af taget, ligesom der ikke var sikret mod spredning af asbestholdige materialer, skriver Arbejdstilsynet.

Hvert år koster asbest over 300 mennesker i Danmark livet. Det er flere, end der dør i trafikken.

Ingen værnemidler
Arbejdstilsynet konstaterede 3. november 2022, at Næstved Tagrens ApS’ to ejere og en medarbejder har højtryksspulet taget på en halbygning i Næstved på Sydsjælland.

Ifølge Arbejdstilsynet står den ene af virksomhedens ejere i en sakselift og renser taget med asbestholdig bølgeeternit med en lanseformet højtryksspuler, mens den anden ejer og en nyansat medarbejder fejer samt suger slam og vand fra højtryksspulingen. Ingen af dem er iført nogen form for personlige værnemidler.

Tilsynet noterer også, at der blev opbevaret, konsumeret og henstillet fødevarer inden for arbejdsområdet, hvor asbestarbejdet foregik, og der var ingen bade- eller omklædningsrum til dem, der udfører arbejdet:

- Der var tydeligt spredning af slam og vand i luften, og både den ansattes og begge virksomhedsejeres tøj fremstod vådt og med et synligt lag slam, skriver Arbejdstilsynet i bødeforelægget.

Medejer af Næstved Tagrens ApS Martin Paulsen ønsker ikke at udtale sig om sagen til Fagbladet 3F.

Andre regler i Nordjylland?
Arbejdstilsynets bøde og påbud til Næstved Tagrens ApS står i skarp kontrast til en aktuel sag fra Nordjylland, hvor en borger via video og billeder i august 2023 dokumenterede højtryksspuling af et tag med asbest i et villakvarter i Frederikshavn.

I den sag har Arbejdstilsynet afvist at give såvel bøde som påbud til det lokale firma, der stod for arbejdet.

Til trods for at asbestarbejdet blev udført uden brug af værnemidler. Uden en forudgående anmeldelse til Arbejdstilsynet. Og uden at firmaet hverken havde fået eller søgt en lovpligtig dispensation og attest fra tilsynet til at bruge en rensekasse.

Arbejdstilsynet har oplyst til Fagbladet 3F, at tilsynet ikke ved selvsyn har konstateret en overtrædelse af reglerne, og at Arbejdstilsynet ikke bruger fotos og videooptagelser fra private som grundlag for at rejse en straffesag for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen.'

Læs mere om Nedrivning & Miljøsanering

21/9 2023