LCA
scroll
Går sammen om at sikre råstoffer til fremtidens byggeri i hovedstaden- Som branche bør vi i højere grad have fokus på at udnytte ressourcerne bedst muligt – for vores eget vedkommende i ny beton, siger direktør i Unicon, Casper Mathiasen.

Går sammen om at sikre råstoffer til fremtidens byggeri i hovedstaden

Mangel på sand, sten og grus er en udfordring for byggebranchen – og særligt omkring København er der knaphed på råstofferne. Unicon og Norrecco vil derfor udnytte større dele af overskuds- og nedrivningsbeton i hovedstadsregionen

Det er en velkendt udfordring i den danske byggebranche, at mængderne af råstoffer som sand, sten og grus i den danske undergrund er begrænsede, og det kan derfor være svært at skaffe råstofferne i rette mængder og kvaliteter. Det gør sig i særlig grad gældende i hovedstadsområdet, og der er tale om en udfordring, der sandsynligvis kun vil blive større med årene, og som allerede fylder meget uden for de danske grænser.

På den baggrund har betonproducenten Unicon og virksomheden Norrecco indledt et nyt samarbejde, der gør både overskudsbeton og nedrevne bygninger i København til en ny kilde til råstoffer, som kan anvendes i ny beton. Samarbejdet har således til hensigt at upcycle, hvad der i dag kategoriseres som byggeaffald, og nedbringe behovet for indvinding af nye råstoffer i den danske undergrund – et koncept, der på sigt skal udrulles til andre områder i Danmark.

- Sand, sten og grus indgår på alle mulige måder i byggeri, og de er således uundværlige råstoffer. Det er dog en kendt sag, at der bliver færre og færre jomfruelige råstoffer. Derfor er det afgørende, at vi sikrer en mere optimal udnyttelse og øger genanvendelsen af overskudsproduktion og nedrevet beton.

- Det har vi hos Unicon sat os nogle ambitiøse mål for, og med en ambitiøs og dygtig partner i Norrecco, der kan hjælpe os med at få adgang til de rette mængder af upcyclede råstoffer i den rette kvalitet, er vi klar til at indfri de mål, siger Casper Mathiasen, direktør i Unicon.

Konkret indebærer samarbejdet etablering af en cirkulær værdikæde, hvor overskudsbeton fra Unicons betonbiler i og omkring København leveres til Norrecco, og virksomheden vil herefter både nedbryde og processere betonen sammen med genbrugsbeton fra nedrevne københavnske bygninger. Efterfølgende leveres de brugbare stenfraktioner tilbage til Unicon, som kan genbruge råstofferne i nye betonblandinger.

De resterende fraktioner anvendes indtil videre som vejmaterialer i forbindelse med anlæg af nye veje, men der arbejdes allerede med et udviklingsprojekt, der skal sikre 100 % genanvendelse af beton i ny beton.

- Det er enormt positivt, at der nu er etableret et samarbejde, hvor en virksomhed fast og kontinuerligt aftager de genanvendelige råstoffer, som vi skaber via vores bearbejdning af nedrivningsbeton og overskudsbeton.

- Indtil nu har vi primært leveret til projekter med en bestemt tidshorisont, men med dette samarbejde iværksætter vi nu en helt ny værdikæde, hvor en producent og os som behandler af byggeaffald skaber en form for kredsløb. Dermed er vi i stand til at øge mængden af genanvendte materialer i byggeriet, siger administrerende direktør Karsten Ludvigsen fra Norrecco.

I 2022 genanvendte Unicon 45.000 ton overskudsbeton i ny beton – 20.000 ton som nedknuste stenfraktioner fra egne fabrikker og søstervirksomheden Kudsk & Dahl samt 25.000 ton som friskbeton ført tilbage i en ny betonblanding. I 2023 lyder målet på 60.000 ton genanvendt beton.

Unicon har imidlertid en kapacitetsbegrænsning for nedknusning af overskudsbeton, ligesom det kan være vanskeligt at få lokale tilladelser til nedknusning. I stedet er overskudsbeton og nedrivningsbeton endt som vejmaterialer, og det er ikke en optimal udnyttelse af ressourcerne.

Derfor er det glædeligt med dette samarbejde i hovedstadsområdet, lyder det fra Casper Mathiasen:

- Det er helt afgørende med denne type samarbejder, hvor der skabes nogle erhvervsmæssige symbioser. Med dette tiltag kan vi forhåbentligt være med til at anvise en vej i både Danmark og resten af Europa, hvor vi viser, at det er muligt at nedbringe behovet for indvinding af nye råstoffer fra undergrunden.

- Der ligger råstoffer af høj kvalitet i beton fra udtjente bygninger og overskudsbeton – det bør vi anvende, før vi tærer mere på jordens ressourcer, siger Casper Mathiasen fra Unicon og tilføjer, at virksomheden fortsat vil nedknuse overskudsbeton på egne fabrikker i øvrige dele af landet, ligesom virksomheden også fortsat vil modtage genbrugte fraktioner fra Kudsk & Dahl.

Unicon og Norrecco har tidligere samarbejdet om store projekter, hvor råstoffer fra nedrivningsbeton er anvendt i ny beton til nye bygninger.

Det gælder eksempelvis Sydhavn Genbrugscenter, hvor beton fra en skorsten fra Amagerværket er nedbrudt og behandlet af Norrecco, hvorefter Unicon har anvendt stenfraktioner i ny beton. Det samme gør sig gældende i forbindelse med opførelsen af Høje-Taastrup Kommunes nye rådhus.

-dc

20/9 2023