Aktuelle nyheder - Nedrivning & Miljøsanering

Har Arbejdstilsynet ingen øjne i hovedet?

Har Arbejdstilsynet ingen øjne i hovedet?

Et nordjysk firma brugte i denne måned en højtryksrenser på et asbestholdigt tag i et parcelhuskvarter i Frederikshavn. Arbejdstilsynet skred ikke ind. Nu tages sagen op i Folketinget

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Ifølge Fagbladet 3F har SF’s beskæftigelsesordfører, Karsten Hønge, kaldt beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) i samråd for at få svar på, hvorfor rensningen af et asbesttag i Frederikshavn hverken har udløst et strakspåbud eller en bøde fra Arbejdstilsynet.

Fagbladet 3F har omtalt, at en borger i Frederikshavn 7. august videofilmede og tog billeder, da et nordjysk firma brugte en højtryksrenser på det asbestholdige tag.

Det fremgår tydeligt af Arbejdstilsynets regler om at arbejde med asbest, at højtryksspuling af asbestholdige tage er forbudt, da det kan føre til spredning af asbest.

Da borgeren kontaktede Arbejdstilsynet, fik han ifølge sin egen forklaring at vide, at tilsynet hverken kunne rykke ud med det samme eller bruge hans billeder og videoer som bevis for, at der var foregået noget ulovligt.

Arbejdstilsynet tig sig god tid
Det tog ifølge Fagbladet tre dage, før Arbejdstilsynet kom på tilsyn, og der var højtryksspulingen slut. Firmaet, som udførte opgaven har over for Fagbladet 3F erkendt, at asbestarbejdet ikke på forhånd var blevet anmeldt, ligesom firmaet ikke havde en godkendt, lovpligtig dispensation og attest fra Arbejdstilsynet til at bruge en rensekasse på taget.

Arbejdstilsynet har bekræftet over for Fagbladet, at virksomheden først – efter Fagbladets henvendelse – 10. august har søgt om dispensation.

- Der er videomateriale, hvor alle kan se, hvad der er foregået. Og firmaet har erkendt, at arbejdet ikke var anmeldt. Alligevel gør Arbejdstilsynet ingenting, siger Karsten Hønge til Fagbladet.

Store bøder sidste år
I en lignende sag fra Allingåbro i Østjylland blev to mænd i december 2022 ved Retten i Randers hver især idømt en bøde på 40.000 kroner for at overtrådt Asbestbekendtgørelsen og Miljøbeskyttelsesloven, efter at de havde højtryksrenset et asbestholdigt tag og ikke anmeldt arbejdet på forhånd.

I sagen mod de to amatørhåndværkere – hvor Arbejdstilsynet heller ikke standsede højtryksrensningen eller udstedte noget påbud – blev en borgers bevismateriale i form af videooptagelser og billeder fremlagt i byretten.

Arbejdstilsynet ignorerer bevidst loven
Sagen er ekstra barok i lyset af, at der i slutningen af juni i år blev udsendt en pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet, hvoraf det fremgår, at virksomheder, der ikke anmelder asbestarbejde, fra 1. juli i år får en bøde på 10.000 kroner. Også selvom de efterfølgende anmelder arbejdet:

- Her vedtager vi nogle stramninger og nye retningslinjer, og så vælger Arbejdstilsynet bare at se stort på dem. Det er helt galt, siger Karsten Hønge, der på samrådet med ministeren blandt andet vil vide, ’om Arbejdstilsynet overhovedet har øjne i hovedet’.

Læs mere om Nedrivning & Miljøsanering

28/8 2023