Aktuelle nyheder - Nedrivning & Miljøsanering

Henter ny tilbudschef med digitale ambitionerJackie Patrick Kreutzer (tv.) og direktør Mark Bergmann.

Henter ny tilbudschef med digitale ambitioner

Bergmann Gruppen ansætter Jackie Patrick Kreutzer, der får ansvar for at indføre digitale kalkulationsværktøjer og skal sørge for at effektivisere samarbejdet med kunderne i startfasen

Del artiklen på

Jackie Patrick Kreutzer er 27 år og er ansat som tilbudschef fra den 2. november 2020. På trods af sin unge alder er han en erfaren mand i nedrivningsbranchen. Han startede allerede som arbejdsdreng som 14-årig i Weisleder Nedrivning og har senest været tilbudsberegner hos G. Tscherning. Nu får han ansvaret for at bringe Bergmann Gruppen, der er specialiseret i at løse nedbrydnings-, nedskærings- og miljøsaneringsopgaver, ind i den digitale tidsalder og skabe grundlaget for et bedre internt som eksternt samarbejde ved hjælp af et større, digitalt overblik over opgaverne:

- Hver gang jeg til dato har lavet et tilbud, har jeg næsten brugt en halv regnskov. Alt papirarbejdet og de manuelle processer bliver nu afløst og effektiviseret ved Jackies indtrædelse som tilbudschef. Han har stor erfaring med at bruge digitale kalkulationsværktøjer, der giver en langt bedre sags- og økonomistyring. Men digitale værktøjer viser jo først deres reelle værdi, når du hælder de rigtige data ind i dem, og det kræver netop den erfaring, som Jackie besidder, fortæller direktør Mark Bergmann.

Ambition er at være skarpere
Jackie Patrick Kreutzer skal stå i spidsen for Bergmann Gruppens digitale ambitioner om at gøre tilbudsgivning langt mere nøjagtig ift. at kunne udføre opgaverne inden for de aftalte økonomiske og tidsmæssige rammer. Han oplever nemlig meget store forskelle i kvaliteten af de tilgængelige informationer, når der skal afgives tilbud på nedrivningsopgaver:

- Jeg skal ofte stille mange spørgsmål til rådgiverne og hovedentreprenørerne, inden det endelige tilbud kan afleveres for at klarlægge og tydeliggøre alt ift. arbejdsopgaver, miljøsanering, tidsplaner, mandskab med mere. De digitale værktøjer giver bedre forudsætninger for at få spurgt ind og tjekket alt af, som gør det muligt at afgive et realistisk tilbud. Eksternt giver det jo også stort sikkerhed for, at der ikke viser sig grimme overraskelser i processen, og projektet kører af sporet, forklarer Jackie Patrick Kreutzer.

Kulturen og vækst i fokus
Ambitionerne om vækst stopper langt fra her for direktør Mark Bergmann, som håber på, at den nye tilbudschef kan hjælpe med indhente flere opgaver og dermed skabe vækst på medarbejdersiden. Selvom Jackie Patrick Kreutzer først lige er startet i jobbet, har han allerede sat sig som et vigtigt mål, hvad han kan bidrage med som tilbudschef for også at få medarbejderne til at vokse fagligt som menneskeligt:

- Jeg er blevet betroet vigtige opgaver og roller i mine år i nedrivningsbranchen, som har udviklet mig personligt. Som tilbudschef vil jeg også sørge for at tildele mine kolleger ansvar efter kompetencer, som kan skabe motivation og engagement for dem i jobbet, siger han.

Bergmann Gruppen blev stiftet af Mark Bergmann i 2010 og er certificeret til at lave nedrivning i alle størrelser fra metroprojekter til privatboliger. Med ansættelsen af Jackie Patrick Kreutzer runder Bergmann Gruppen 30 medarbejdere.

-kj

Læs mere om Nedrivning & Miljøsanering

9/11 2020