LCA
scroll
HTO Nedrivning bygger opLars Christensen, direktør med ansvar for indkøb og produktion, og Anya Mortensen, der er direktør med ansvar for miljø og marketing, har begge købt sig ind i HTO Nedrivning.

HTO Nedrivning bygger op

Efter flytning til nyt domicil, omdannelse til A/S og ledelsen som nye medejere er HTO Nedrivning klar til at styrke sin position i markedet. Vækststrategien er klar

Det er nedrivningsfolk med mange år erfaring i branchen, som i dag står i spidsen for det relativt unge nedrivningsfirma HTO Nedrivning, der netop er omdannet fra ApS til A/S. I forbindelse med den nyligt gennemførte selskabsomdannelse er den daglige ledelse, der udgøres af Lars Christensen og Anya Mortensen, samtidig indtrådt i virksomhedens ejerkreds hver med 20 %.

HTO Nedrivning, der har domicil i Høje-Taastrup, beskæftiger sig med alle former for nedrivning, indvendig rydning og miljøsanering af metaller, asbest, PCB, KP og skimmelsvamp samt styring af projekter. Men ud over stærke kompetencer inden for projektledelse, miljøforhold og kvalitetsstyring er det særligt på screening af bygninger og rådgivning allerede i tilbudsfasen, at HTO Nedrivning ønsker at differentiere sig.

- Der er mange gode og dygtige kolleger i branchen. Derfor er vi nødt til at finde vores særlige tilgang, der skaber værdi for kunderne, siger Lars Christensen, der er direktør med ansvar for indkøb og produktion.

Præcise forundersøgelser og screeninger
Hans tilgang til ambitioner og markedsposition flugter med den anden profil i ledelsen, Anya Mortensen, der er direktør med ansvar for miljø og marketing. Hun kom til HTO for godt et år siden med flere end 20 års erfaring som projekt- og afdelingsleder hos nogle af landets største nedrivningsentreprenører, bl.a. Per Mortensens Nedrivning og Kingo Karlsen.

Hun har således et indgående kendskab til branchen og er meget bevidst om, hvor hun mener, HTO kan skabe særlig værdi:

- Som bygherre er det vigtigt allerede fra nedrivningsfasen at kunne træffe kvalificerede beslutninger om et byggeprojekt såvel teknisk som økonomisk. Derfor sætter vi hos HTO tidligt ind med præcise forundersøgelser og screeninger, så byggesagen kan startes rigtigt op, fortæller Anya Mortensen.

Dokumentation for korrekt affaldshåndtering
Især på miljøfronten er kravene skærpet i de senere år. Korrekt håndtering af byggematerialer og bortskaffelse af affald, der indeholder sundhedsskadelige og farlige stoffer er ikke noget myndighederne tager let på.

Derfor er det vigtigt, at nedrivningsentreprenøren kan garantere bygherren, rådgivere og myndigheder om, at alt er foregået korrekt i hele arbejdsprocessen, og at dokumentationen er på plads.

- Vores projekt- og byggeledere er alle faglærte og uddannede inden for arbejdsmiljø. Samtidig har vi fokus på tryghed og sikkerhed i byggeriet og arbejder systematisk med forebyggelse på alle niveauer, fortæller Anya Mortensen, som også har en ambition om, at HTO skal huskes for mere end blot at fjerne det gamle for at bygge nyt:

- Når vi er færdige med vores del af opgaven, efterlader vi arealerne klar til nye byggerier og med fuld dokumentation for det udførte arbejde. Mange af vores kunder har også fokus på den grønne omstilling. Derfor arbejder både medarbejderne og vi for størst mulig genanvendelse af affaldet, så det kan skabe værdi i andre sammenhænge, understreger hun.

Markedet kvitterer med opgaver
Med øget ordretilgang og et voksende antal aktuelle tilbudssager lader det til, at de to erfarne profiler har fået defineret en klar virksomhedsprofil, som markedet kvitterer for.

HTO Nedrivning har forskudt regnskabsår, men i forbindelse med seneste generalforsamling kunne ledelsen berette om tilfredsstillende udvikling i top- og bundlinje, både i det forgangne kalenderår og det igangværende regnskabsår.

- Vi har en meget stærk pipeline af projekter, og faktisk har vi efter et halvt regnskabsår præsteret samme bundlinje som hele sidste regnskabsår. Så vi følger vores vækststrategi ret præcist, fortæller Lars Christensen og Anya Mortensen.

-los


19/2 2021