Aktuelle nyheder - Nedrivning & Miljøsanering

Hvordan får man husejere til at renovere i stedet for at rive ned?Projektet løber fra april 2023 til og med april 2024. Det er finansieret af Forenet Kredit, foreningen bag Nykredit og Totalkredit. Foto: Teknologisk Institut.

Hvordan får man husejere til at renovere i stedet for at rive ned?

Nyt projekt med Teknologisk Institut i spidsen skal undersøge, hvordan flere husejere kan motiveres til at renovere huset frem for at rive det ned og bygge nyt

Del artiklen på

Kan man motivere flere husejere og købere til at renovere i stedet for at rive ned? Det skal Teknologisk Institut sammen med partnere – og støttet af Forenet Kredit – afdække i et nyt projekt.

- Almindelige husejere er en vigtig aktør i den cirkulære omstilling, hvor et centralt greb er at bevare bygninger frem for at rive dem ned. Mange af de byggede kvadratmeter i Danmark er fordelt på mere end en million privatejede huse rundt omkring i landet, så derfor er der et stort klimapotentiale, hvis man i højere grad renoverer disse frem for bare at rive dem ned.

- Det handler om at afdække den rådgivning, de får - eller netop ikke får - for eksempel i selve boligjagten, som kan ende med en nedriv-og-byg-nyt-løsning, siger projektleder Sára Finsdóttir fra Teknologisk Institut.

I Danmark rives der i gennemsnit ca. 1100 enfamiliehuse ned hvert år, og de erstattes i mange tilfælde med et nybygget hus. FNs klimapanel peger på bevaring og fornyelse af bygninger som vigtige greb til at nedbringe byggeriets CO2-aftryk.

Samarbejdet, der går under navnet Igenbo, er nu gået i gang med at finde frem til årsagerne bag nedrivninger af huse i Danmark og de potentialer, der er for at bevare flere huse.

Understøtter renovering
Projektet er finansieret af Forenet Kredit, foreningen bag Nykredit og Totalkredit. Foreningens formand, Michael Demsitz, hilser projektet velkommen:

- Som ejer af landets største realkreditinstitut er Forenet Kredit optaget af, at danskere i hele landet bor i sunde, velfungerende huse – og at husene belaster klimaet mindst muligt, siger han og fortsætter:

- Står valget mellem at renovere et hus eller rive ned og bygge nyt, vil en renovering typisk belaste klimaet mindst. Med projektet hér får vi tiltrængt viden om, hvordan det understøttes, at flere husejere også vælger med klimaet for øje.

Husejernes barrierer for renovering
Det er Teknologisk Institut sammen med Build – Aalborg Universitet og virksomheden Responsible Assets, der er partnere i projektet, der ved hjælp af surveys og interview med husejere skal blotlægge de overvejelser og barrierer, husejerne har oplevet undervejs i boligjagten.

Det skal give nogle svar på, hvad der talte for og imod en renovering, og hvilken rådgivning de modtog undervejs.

- Igenbo-projektet vil skabe indblik i omfanget af, hvor meget husejer er i kontakt med bankrådgivere, byggefirmaer, ejendomsmæglere og kommunerne i forbindelse med beslutningen om nedrivning – og i hvilken retning rådgivningen peger.

- Desuden vil vi se på, hvilke påvirkningsmuligheder de forskellige aktører har for at fremme bevaring af enfamiliehusene, siger seniorforsker Jesper Ole Jensen fra Build – Aalborg Universitet.

Projektet er ifølge Tine Lange, direktør i Responsible Assets, der rådgiver virksomheder om ESG og bæredygtighed, en unik mulighed for at skabe et fælles ståsted, så de gode hensigter kan omsættes til handling:

- De rådgivende aktører er opmærksomme på sammenkædningen mellem bygninger, klimaforandringer og ressourceknaphed. Men meget få omsætter denne viden til at anbefale bevaring frem for nedrivning. Så viden om og krav til CO2-reduktion i byggeriet nævnes som vigtig driver for, at kommuner, håndværkere og andre kan motivere boligkøbere til at renovere frem for at rive ned, siger Tine Lange.

-dc

Læs mere om Nedrivning & Miljøsanering

28/6 2023