Aktuelle nyheder - Nedrivning & Miljøsanering

Kingo Karlsen er ovenpå efter intern bedragerisagKingo Karlsen A/S har netop fremlagt et overskud, som er 1,5 mio. højere end budgetteret. Arkivfoto.

Kingo Karlsen er ovenpå efter intern bedragerisag

Efter et turbulent 2021 er der igen noget at glæde sig over hos Kingo Karlsen. Sidste års røde tal på bundlinjen er nu sorte

Del artiklen på

Kingo Karlsen A/S indledte 2021 med et stort oprydningsarbejde efter en bedragerisag i virksomheden, der blev opdaget ved årsskiftet 2020/2021, som medførte et stort tab. Det betød, at første halvdel af 2021 bar voldsomt præg af, at der skulle afsluttes en række sager overfor kunder og samarbejdspartnere, hvor der havde været konstateret svig og manglende projektstyring.

Som led i dette oprydningsarbejde har virksomheden afsat anseelige ressourcer til professionalisering af procedurer, der skaber øget transparens, driftsoptimering, strategisk tilgang til indkøb og styrket understøttelse af økonomistyringen på projekter. Alle disse initiativer er således blevet introduceret og er begyndt at få effekt fra 2. halvår af 2021. Det er et sejt træk som fortsættes ind i 2022 hvor flere tiltag løbende vil komme til.

Adm. direktør Michael Kamstrup Søndergaard udtaler:

- Vi opfatter i høj grad vores 2021, som et ’turnaround-år’, der har ført os tilbage på sporet. Fra at starte året med et sandt mareridt med en bedragerisag, og et stort oprydningsarbejde, har vi brugt rigtig mange kræfter pa° at professionalisere alle dele af vores virksomhed, som gør at vi i dag står helt anderledes rustet på markedet. Det afspejler sig i alle vores vigtigste nøgletal og i den tillid vi oplever hos vores kunder.

- Vi ender med et overskud, som er 1,5 mio. højere end budgetteret. Vi har samtidig en styrket soliditetsgrad på 22,5 % og vores egenkapital er genskabt. Men måske vigtigst af alt, står vores organisation helt anderledes trimmet og fokuseret. Og med et koncernresultat på 18,4 mio. før skat gør det samlet set, at vi går ind i 2022 med nogle langt mere gunstige forudsætninger.

Fremtiden er ’tilbage til rødderne’
Den udvikling, der i øjeblikket finder sted i nedrivningsbranchen, hvor der som følge af materialemangel, et stærkt øget fokus på genbrug, genanvendelse, cirkulær økonomi og sortering, oplever Kingo Karlsen som en ’tilbagevenden’ til det helt oprindelige fokus, virksomheden havde, da den blev grundlagt i 1955. Her købte virksomheden ofte bygninger til nedrivning for at få adgang til værdifulde byggematerialer.

Michael Kamstrup Søndergaard, udtaler:

- Den udvikling vi ser i branchen pt., giver et flashback til det, Kingo er bygget på, nemlig det miljø- og ressourcebevidste, som vi altid har satset på. Vi får flere og flere opgaver, hvor de bæredygtige løsninger efterspørges. Det ligger utroligt godt til os, og vi har i 2021 orienteret vores salgsindsats endnu mere målrettet mod virksomheder og projekter, der efterspørger vores brede kompetencer inden for miljøhåndtering og genanvendelse.

-tmk

Læs mere om Nedrivning & Miljøsanering

1/3 2022