Aktuelle nyheder - Nedrivning & Miljøsanering

Markedspladser for genbrugte byggematerialer vinder fremPå Looprocks.se kan man fx. købe sten nedknust beton tæt på byggepladsen via et kort, og også søge efter specifikke materialer.

Markedspladser for genbrugte byggematerialer vinder frem

Det kan være svært og uoverskueligt, at finde brugte byggematerialer, der kan genanvendes, men markedsportaler vinder frem, og det kan være løsningen lyder det fra Teknologisk Institut

Del artiklen på

Når en bygning rives ned, bliver der genereret en stor mængde affald, som potentielt kan anvendes som ressource i et nyt byggeri. Det kræver dog, at der findes et overblik over byggeaffaldet og at der bliver skabt en forsyningssikkerhed for materialer af god kvalitet.

Katrine Hauge Smith arbejder til daglig på Teknologisk Institut og har stor erfaring med cirkulær økonomi i byggebranchen. Hun er i gang med en undersøgelse om markedsportaler for genbrug og genanvendelse af byggematerialer.

- Genbrugsmarkedet kan være meget uoverskueligt. Det består af mange mindre virksomheder, hvor nogle har specialiseret sig i en bestemt type genbrugt byggemateriale, mens andre har et bredt sortiment, siger hun og uddyber:

- Så som aftager af materialerne skal man kende virksomhederne, og gøre et grundigt forarbejde for at finde de rigtige materialer til sit projekt, særligt hvis det drejer sig om de store mængder. Det kan blive et meget uoverskueligt projekt, der risikerer at bremse de gode intentioner, siger Katrine Hauge Smith.

- Ved hjælp af markedsportaler kan udbud og efterspørgsel af de cirkulære ressourcer matches. Der er et stort potentiale, og det er ikke uden grund, at markedsportaler er på vej frem både i Danmark og i udlandet, siger Katrine Hauge Smith.

Digitale markedspladser
En del af løsningen på bedre og mere genanvendelse af byggematerialer, kan ifølge Katrine Hauge Smith, være markedsportaler.

- Ved hjælp af markedsportaler kan udbud og efterspørgsel af de cirkulære ressourcer matches. Der er et stort potentiale, og det er ikke uden grund, at markedsportaler er på vej frem både i Danmark og i udlandet. Generelt set er det dog stadig sparsomt med brugere af portalerne, og det er fortsat svært at få etableret et overblik, siger Katrine Hauge Smith.

Hun understreger, at der findes mange forskellige modeller og typer, og at det gælder om at bevare sin kritiske sans, hvis man ønsker at etablere eller benytte sig af en markedsportal.

- Først og fremmest er det vigtigt at holde sig for øje, hvad det er for en type byggeaffald, portalen omfatter. Forskellige anvendelser af byggeaffald har forskellige brugere, hvilket en portal også vil afspejle. Er det fx knuste aggregater, som på en eller anden måde skal genanvendes, altså en form for sekundære råstoffer, som kan oparbejdes til nye typer produkter? Eller er det direkte genbrug, hvor byggematerialerne kan bruges 1 til 1 igen, fx mursten eller døre. Her er det igen vigtigt at skelne mellem om der er tale om overskudsprodukter fra byggeproduktionen, dvs. nye ubrugte produkter eller byggematerialer, der allerede har siddet i et byggeri og opfyldt en funktion, og derved også udsat for slid, forklarer Katrine Hauge Smith.

Bør også være garant for kvalitet
Ifølge Katrine Hauge Smith, bør portalerne ikke kun få markedet til at fungere. De bør også være med til at sikre, at markedet bygger på kvalitetsprodukter, og at der udover den økonomiske gevinst også er en miljømæssig gevinst ved at genanvende eller genbruge affald.

- En portal skal understøtte de rigtige data, der beskriver materialernes kvalitet, både teknisk og miljømæssigt. Og det skal være systematiserede data, der er lette at trække ud og som med fordel kan bygge på de ressourcekortlægninger, der ofte laves inden bygningerne rives ned, siger Katrine Hauge Smith.

Bygningspas kan rumme alle nødvendige informationer
Teknologisk Institut har tidligere, i en guide om ressourcekortlægning (Miljøprojekt nr. 2006, 2018), som instituttet lavede for Miljøstyrelsen, peget på, at hvis resultaterne for en ressourcekortlægning af en bygning digitaliseres og systematiseres, så er der potentiale for at etablere matchmaking af udbud og efterspørgsel af byggeaffald allerede inden en nedrivning udføres.

- Hvis vi skal tænke løsningen for bedre genanvendelse til ende, så skal alle bygninger udstyres med et bygningspas, som indeholder den nødvendige information om produkterne, når de bygges. Dermed vil en bygning blive født med en ressourcekortlægning, og bygningen, eller dele af den, kan nemt indgå i en markedsportal, når den engang skal renoveres eller rives ned, slutter Katrine Hauge Smith.

-jhn

Fakta om markedsportaler
Der findes forskellige typer markedsportaler. I nogle portaler bliver virksomheder og forbrugere direkte matchet. Ejeren af portalen ejer ikke materialerne, men er blot en formidler, og portalen vil dermed give et større udbud end en enkelt virksomheds hjemmeside. For det private marked kender vi det i form af den Blå Avis. I andre typer portaler kan man aktivt gå ind og søge efter et bestemt materiale i stedet for at vente til det bliver sat til salg.

Der findes også portaler med et geografisk kort over udbuddet, hvilket giver et fint overblik og kan være med til at reducere transportbehovet for ofte tunge byggematerialer. Et godt eksempel eksisterer i Holland, hvor Harvestmap giver et overblik over hvad der findes af byggematerialer i et område kombineret med søgemuligheder på fx afstand og tilgængelighed. Udbuddet af byggematerialer er dog også sparsomt her.

Looprocks er et godt eksempel på en matchmaking portal for aggregater fx. sten, grus og beton, og denne er både koblet op til et kort og med app. Dertil kommer, at man også selv kan søge efter materiale, så man ikke skal vente på det bliver sat til salg. På hjemmesiden fremgår det, at der er tilknyttet over 8000 brugere, og et kig på kortet i Sverige viser adskillelige annoncer. Du kan se den her

Teknologisk Institut udbygger løbende sin undersøgelse om markedsportaler. Hvis du har viden om en specifik markedsportal – både danske og udenlandske - eller spørgsmål til undersøgelsen så kontakt Katrine Hauge Smith, 72 20 14 04, khs@teknologisk,dk.

Læs mere om Nedrivning & Miljøsanering

24/10 2018