scroll
Ny modtagestation for byggeaffald
DAMIFO kan nu modtage endnu flere former for byggeaffald fra nedrivere, entreprenører og vognmænd - og tilbyder også kunderne bearbejdede og miljøvenlige produkter.

Ny modtagestation for byggeaffald

Dansk Miljøforbedring har etableret en ny og større modtagestation i Hedehusene, der nu er klar til modtagelse af byggeaffald

Genanvendelsen af affald har været stigende siden finanskrisen i 2008. De seneste tal fra Miljø- og Fødevareministeriet viser, at der i 2016 blev genanvendt 87 pct. af de i alt 4,3 mio. tons affald, som bygge- og anlægsbranchen afleverede på affalds- og modtagestationer.

Samme vækst oplever man hos Dansk Miljøforbedring, der for fem år siden blev etableret i Roskilde af en gruppe nedrivningsentreprenører. Med teknologi og stærk viden om håndtering og upcycling af de forskellige materialer har virksomheden udviklet nye innovative løsninger og produkter, der bidrager til den grønne omstilling i byggebranchen.

Tre gange mere plads
DAMIFO har ramt et behov i markedet, for gennem de seneste fem år er omsætningen steget konstant, og flere og flere aktører søger til virksomheden. Derfor har DAMIFO måttet se sig om efter større faciliteter, og fra 1. marts er virksomheden derfor flyttet fra Sdr. Mellemvej i Roskilde til Beredskabsvej 19 i Hedehusene, hvor der er blevet 62.000 m2 at boltre sig på.

- Nu har vi tre gange så meget plads som før, og dermed har vi langt bedre mulighed for både at modtage, opbevare, behandle og afsætte byggeaffald mere effektivt end før. Med en beliggenhed tæt ved afkørsel 8 på motorvejen er det samtidig nemmere for lastbilerne at komme til og fra pladsen, fortæller adm. direktør John Kaldahl fra Dansk Miljøforbedring A/S.

Alt byggeaffald skal kunne genbruges
DAMIFO har en ambition om, at al byggeaffald skal kunne genanvendes. Det er der bedre mulighed for at imødekomme med de nye faciliteter, hvor der også er god plads til laboratorium og udvikling.

- Alle affaldsprodukter bør kunne forædles og oparbejdes langt bedre, end man tidligere har gjort det. Vi bruger derfor mange ressourcer på netop upcycling-processen, fastslår John Kaldahl.

Hidtil har DAMIFO primært modtaget træ, brandbart, gips, affald til sortering, metal, jord og plast, men på den nye plads giver miljøtilladelsen mulighed for også at modtage beton, tegl og asfalt. Med den rigtige behandling er det DANMIFOs opfattelse, at alle produkter kan bearbejdes, så de igen kan indgå i byggeriet eller andre sammenhænge, så man ikke belaster miljøet.

Understøtter målsætning
Netop denne tilgang er en af årsagerne til, at chauffør Erik Larsen kommer fast hos DAMIFO.

- Hos Tscherning er vores målsætning, at 95 pct. af vores byggeaffald skal kunne genbruges. Med de udvidede forhold hos DAMIFO kan vi lettere opfylde denne målsætning. Samtidig har den nye plads bedre kørselsforhold, når vores lastbiler skal læsse affald af, siger Erik Larsen.

Den nye plads er indrettet med topmoderne udstyr og teknologi. Der er blandt andet installerede 6 hydranter, som vander pladsen for at nedbringe støvgener og risikoen for brand.

-jhn

1/5 2019