Aktuelle nyheder - Nedrivning & Miljøsanering

Nye EU-regler om bly i PVC svækker beskyttelsen i Danmark

Nye EU-regler om bly i PVC svækker beskyttelsen i Danmark

EU-Kommissionen har genfremsat et forslag om ændring begrænsning af bly og blyforbindelser i PVC.

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Da den europæiske industri har udfaset brugen af bly som stabilisator i PVC, er det primære formål med forslaget at forhindre, at blyholdige PVC-artikler importeres ind i EU.

Forslaget vil ifølge et notat til Folketingets Europaudvalg have positive erhvervsøkonomiske konsekvenser, da det vil muliggøre genanvendelse af PVC i Danmark.

Regeringen er enig i, at risici ved bly i importerede PVC-artikler til EU ikke er tilstrækkeligt kontrolleret, og at der derfor er behov for at indføre en begrænsning på EU-niveau. Danmark har allerede nationale regler, der begrænser bly i PVC, og derfor forventes forslaget som helhed at sænke beskyttelsesniveauet i Danmark, da de nationale regler er mere restriktive end den forslåede EU-begrænsning.

Afvejning
- Forslaget vil således føre til en vis slækkelse af beskyttelsesniveauet i Danmark mod, at der samlet set i EU bliver et markant bedre beskyttelsesniveau. Regeringen anerkender, at der i forslaget er indbygget en afvejning mellem beskyttelse af sundheden og muligheden for at give bedre vilkår for genanvendelse og cirkulær økonomi. Regeringen ønsker at understøtte en cirkulær økonomi men ønsker samtidigt, at de genanvendte materialer hurtigst muligt bliver fri for skadelige stoffer, fremgår det af notatet.

Ingen nedre grænse
Der findes ingen nedre grænse for den koncentration af bly, som skader nyrerne og udviklingen af hjernen, og derfor mener regeringen, at man skal være særlig forsigtig. Regeringen agter at støtte forslaget, idet der lægges afgørende vægt på, at den foreslåede grænseværdi for bly i PVC sænkes fra 0,1 % til 0,01 % på linje med den nuværende danske grænseværdi, og at denne grænseværdi også skal gælde for genanvendte materialer, fremgår det af notatet til Europaudvalget.

Stabilisator i PVC
Forslaget handler specifikt om bly og blyforbindelser i PVC. Bly blev tidligere anvendt som stabilisator i PVC, men anvendelsen er udfaset i EU.

Derfor har forslaget hovedsageligt som formål ’at begrænse import af nye PVC-artikler, der er stabiliseret med bly’.

Bly er et giftigt stof, der påvirker udviklingen af nervesystemet, kan give kroniske nyreskader og påvirke blodtrykket.

Der findes ingen nedre grænse for den koncentration, som skader nyrerne og hjernens udvikling.

Undtagelser fra forbuddet
Følgende materialer, der indeholder genanvendt hård PVC, er undtaget fra forbuddet:

- Lister og plader til udendørs brug i bygninger og konstruktioner.

- Lister og plader til dæk og terrasser forudsat, at det genanvendte PVC er anvendt som et mellemlag og er dækket af et nyt lag PVC eller et andet materiale, som forhindrer, at bly eller blyholdigt støv frigives,

- Lister og plader i lukkede hulrum eller områder i bygninger og konstruktioner, hvor de ikke er tilgængelige ved normal anvendelse med undtagelse af vedligehold, f.eks. i kabelkanaler,

- Lister og plader til indendørs anvendelse forudsat, at hele overfladen, som vender ud mod opholdsarealer, er fremstillet af ny PVC eller et andet materiale, som forhindrer, at bly eller blyholdigt støv frigives,

- Flerlagsrør med undtagelse af drikkevandsrør, hvis det genanvendte PVC er anvendt i det midterste lag og er helt dækket af et lag af ny PVC,

- Samlingsbeslag (fittings), med undtagelse af samlingsbeslag til drikkevandsrør. For disse artikler tillades et højere blyindhold, mens for alle andre artikler, der indeholder genanvendt hård PVC, er grænseværdien 0,1 %.

Potentiel genanvendelse
COWI A/S har i en rapport fra 2018 beskrevet, at det anslås, at der vil være mellem 1.500 og 30.000 tons PVC i affaldsstrømmen i Danmark om året, der potentielt vil kunne genanvendes i Danmark. I dag transporteres brugt PVC til genanvendelse i udlandet.

Læs mere om Nedrivning & Miljøsanering

30/11 2022